13.04.2019

S novým rokem a novelou zákona o ochranných známkách zanikly kombinované ochranné známky jako samostatný druh. Tyto známky nově spadají do kategorie obrazových ochranných známek. S kombinovanými známkami se setkáte už jen u práv, která byla zapsána do rejstříku před 1....

21.01.2019

  

S novým rokem  vstoupila v platnost novela zákona o ochranných známkách. Ta do úpravy ochranných známek vnesla podstatné změny. Vybrali jsme pro vás sedm největších novinek, které nás čekají.

1)  Nové druhy ochranných známek 

Nově už nemusí být...

07.12.2018

Vlastníte obchodní firmu a domníváte se, že díky tomu máte ochranu značky vyřešenou? Není tomu tak.

Obchodní firma i ochranná známka vytváří své vlastní systémy ochrany, který každý slouží k jinému účelu. Spoléhat jen na obchodní firmu nestačí – ta sama o sobě značku n...

07.12.2018

Chcete si svou ochrannou známku zaregistrovat mimo Českou republiku? Může vás potkat řada překvapení. V článku si přiblížíme, jak proces probíhá v Latinské Americe.

Co se týče ochrany duševního vlastnictví, je Latinská Amerika někde jinde než Evropa, Severní Amerika a A...

17.07.2018

  

Když máte zapsanou ochrannou známku, neznamená to, že už se o ni nemusíte dále starat. Naopak! Registrací ochranné známky to vše teprve začíná a pravidelná analýza vám napoví, jestli se o ochrannou známku staráte dost. 

Ochranná známka chrání značku jen za předpo...

13.02.2018

  

Vlastníte neužívanou ochrannou známku, které co nevidět skončí platnost, a vy nevíte, co s ní? V článku jsem pro vás shrnula možnosti, které se nabízejí.

Jaké máte možnosti?

V posledním roce platnosti ochranné známky můžete požádat o její obnovu. Tím známku u...

06.10.2017

Chystané změny se dotknou všech – vlastníků ochranných známek i přihlašovatelů, kteří o ochranu svého práva budou teprve usilovat.

Nová definice ochranné známky

Podle současné právní úpravy může být ochrannou známkou jakékoli označení schopné grafického znázorn...

05.09.2017

Máte úspěšný byznys exportující do x zemí světa, logo pyšnící se symbolem registrované ochranné známky ®, vše jako ze žurnálu? Zkuste se ale podívat na ochranu své značky a velmi často zjistíte, že je chráněna jen v ČR (anebo vůbec). Stačí málo a o značku v zahraničí p...

25.05.2017

Makat na projektu, ze kterého ani po letech neexistují právem uznatelné výstupy, je jak servírovat vlastní značku na stříbrném podnosu. Komu? To si domyslete sami.

Vaše práce musí být vidět

Je úplně jedno, jestli máte značku chráněnou ochrannou známko...

07.02.2017

Absolutní a relativní důvody zápisné nezpůsobilosti jsou překážky registrace ochranné známky stanovené zákonem.

Absolutní důvody

Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti jsou zákonem stanovené překážky zápisu ochranné známky, které až na výjimky nejde překonat....

Please reload

Nejnovější příspěvky
Please reload

Archiv