07.12.2018

Vlastníte obchodní firmu a domníváte se, že díky tomu máte ochranu značky vyřešenou? Není tomu tak.

Obchodní firma i ochranná známka vytváří své vlastní systémy ochrany, který každý slouží k jinému účelu. Spoléhat jen na obchodní firmu nestačí – ta sama o sobě značku n...

06.10.2017

Chystané změny se dotknou všech – vlastníků ochranných známek i přihlašovatelů, kteří o ochranu svého práva budou teprve usilovat.

Nová definice ochranné známky

Podle současné právní úpravy může být ochrannou známkou jakékoli označení schopné grafického znázorn...

05.09.2017

Máte úspěšný byznys exportující do x zemí světa, logo pyšnící se symbolem registrované ochranné známky ®, vše jako ze žurnálu? Zkuste se ale podívat na ochranu své značky a velmi často zjistíte, že je chráněna jen v ČR (anebo vůbec). Stačí málo a o značku v zahraničí p...

25.05.2017

Makat na projektu, ze kterého ani po letech neexistují právem uznatelné výstupy, je jak servírovat vlastní značku na stříbrném podnosu. Komu? To si domyslete sami.

Vaše práce musí být vidět

Je úplně jedno, jestli máte značku chráněnou ochrannou známko...

07.02.2017

Absolutní a relativní důvody zápisné nezpůsobilosti jsou překážky registrace ochranné známky stanovené zákonem.

Absolutní důvody

Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti jsou zákonem stanovené překážky zápisu ochranné známky, které až na výjimky nejde překonat....

16.11.2016

Spěcháte na registraci evropské ochranné známky? Díky režimu Fast Track můžete zkrátit průzkum přihlášky tak, že je zveřejněna během několika málo dnů. 

V běžných podmínkách trvá průzkum přihlášky ochranné známky EU několik měsíců. Po tuto dobu úřad zkoumá, zd...

23.06.2016

Jste výhradní distributor zboží do Česka, ale vlastník ochranné známky vám zakazuje registrovat si internetovou doménu s touto značkou? Požádejte ho o licenci! Jedině tak se vyhnete zbytečným doménovým sporům.

Vlastníci ochranných znám...

28.02.2016

Prostorová ochranná známka je nejčastěji tvořena tvarem celého výrobku nebo jeho části a její registrace je shodná s jakýmkoliv jiným druhem ochranných známek. 

Pokud si ji ale chcete zapsat, musíte přijít s něčím novým. Běžný tvar plastové lahv...

09.02.2016

Vybrat značku není snadné. Zvolit takovou, kterou bude možné zaregistrovat jako ochrannou známku, je ale mnohem těžší. Jak zvýšit šance na úspěch? Vyhněte se obecným prvkům - a těm mezinárodně užívaným především.

Každý z nás si určitě vybaví celou řa...

07.01.2016

Díky nástrojům, jako jsou rejstřík ochranných známek, databáze či věstník, lze dnes informace pro běžný průzkum i rešerši známkové čistoty získat poměrně snadno. Co vše tedy nabízí a jaký z nich využít?

Rejstřík ochranných známek vede ze zákona Úřad...

Please reload

Nejnovější příspěvky
Please reload

Archiv