Články

19/08/2013

Smlouva o franchisingu

Smlouva o franchisingu (smlouva o franšíze) představuje právní základ spolupráce smluvních stran - franchisora (poskytovatele […]
Číst dále
19/08/2013

Druhy ochranných známek

Podle charakteru označení tvořícího ochrannou známku rozlišujeme následující druhy ochranných známek: Ochrannou známku mohou tvořit […]
Číst dále
19/08/2013

Dobré jméno ochranné známky

Je proti Vaší přihlášce nebo ochranné známce argumentováno dobrým jménem starší ochranné známky? Co je […]
Číst dále
19/08/2013

Postup v případě porušování práv k ochranné známce

Zjištěné porušování práv k ochranné známce je možné řešit celou řadou dostupných nástrojů. Máte v […]
Číst dále
19/08/2013

Námitky proti zápisu přihlášeného označení

Námitky představují hlavní nástroj obrany proti zápisu označení, které nemá v rejstříku ochranných známek co […]
Číst dále
13/11/2012

Spory o doménová jména (Doménové spory)

Spory o doménová jména vedou obvykle vlastníci ochranné známky nebo jiného práva z duševního vlastnictví […]
Číst dále
05/11/2012

Komunitární ochranná známka

Komunitární ochranná známka je starší název pro ochrannou známku Evropské unie (EU) neboli OZ EU. […]
Číst dále
09/10/2012

Ochranné známky - FAQ

Možná i vás v souvislosti s ochrannými známkami napadají tyto otázky: Co je to ochranná […]
Číst dále
01/10/2012

Jak vyhledat ochrannou známku?

Potřebujete-li vyhledat ochrannou známku, stačí vyplnit její identifikační údaje do vyhledávací masky rejstříku ochranných známek. […]
Číst dále
30/09/2012

Zrušení ochranné známky, Prohlášení ochranné známky za neplatnou

Zrušení ochranné známky a prohlášení ochranné známky za neplatnou jsou skutečnosti, které vedou k předčasnému […]
Číst dále
closearrow-circle-o-downtwitterfacebookbars