Články

27/09/2012

Ochranná známka jako předmět vlastnictví

Registrací ochranné známky měníte svoji značku na obchodovatelné aktivum -ochranná známka totiž tvoří samostatný předmět […]
Číst dále
25/09/2012

Rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví

Nejste ztotožněni s rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví? Máte možnost podat proti němu rozklad. Rozklad je […]
Číst dále
03/08/2012

Všeobecně známá známka

Všeobecně známá známka představuje výjimku z pravidla, že ochranná známka vzniká zápisem do rejstříku. Její […]
Číst dále
02/08/2012

Druhy licenčních smluv

Mezi nejfrekventovanější druhy licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví patří: Licence výhradní (výlučná), nevýhradní (nevýlučná), […]
Číst dále
01/08/2012

Obsahové náležitosti licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví

Obsahové náležitosti licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví řadíme do tří základních kategorií: podstatné náležitosti […]
Číst dále
30/07/2012

Právo přednosti (princip priority)

Princip priority představuje základní zásadu systému průmyslových práv. Právo přednosti (právo priority) je vyjádřením zásady […]
Číst dále
27/07/2012

Individuální a kolektivní ochranná známka

Podle charakteru vlastníka rozlišujeme ochranné známky individuální a kolektivní. Individuální ochranná známka Ochranná známka je […]
Číst dále
26/07/2012

Převod a přechod ochranné známky

Převod a přechod ochranné známky jsou dva základní způsoby dispozice s vlastnictvím ochranné známky. Každý […]
Číst dále
27/12/2011

Rešerše známkové čistoty

Rešerše známkové čistoty se obvykle provádí v rámci příprav podání přihlášky ochranné známky. Uplatní se […]
Číst dále
1 4 5 6
closearrow-circle-o-downtwitterfacebookbars