10.12.2019

Než se pustíte do masivní propagace své značky, ujistěte se, že máte její ochranu pod kontrolou.  Jinak se může stát, že zapláčete nad výdělkem. Žijeme totiž v době, kdy je za určitých okolností možné legálně ukrást značku, a tak je na čase se podle toho začít chovat....

19.08.2013

Licenční smlouva je smlouva, pomocí které poskytovatel uděluje nabyvateli oprávnění k užití určeného nehmotného statku (ochranné známky, patentu aj.) - tj. licenci - v přesně vymezeném rozsahu a nabyvatel tuto licenci za stanovených podmínek přijímá a zavazuje se zapla...

19.08.2013

Franchising je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků - franchisora a jeho franchisantů....

19.08.2013

Smlouva o franchisingu (smlouva o franšíze) představuje právní základ spolupráce smluvních stran - franchisora (poskytovatele franšízy) a franchisanta (nabyvatele franšízy).

Jedná se o tzv. nepojmenovanou smlouvu, tzn. smlouvu, jejíž o...

02.08.2012

Mezi nejfrekventovanější druhy licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví patří:

Licence výhradní (výlučná), nevýhradní (nevýlučná), sólová a exkluzivní 

Při poskytnutí výlučné (výhradní) licence se poskytovatel licence zavazuje, že neposkytne předmětné užívac...

01.08.2012

Obsahové náležitosti licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví řadíme do tří základních kategorií:

  • podstatné náležitosti

  • pravidelné náležitosti

  • nahodilé náležitosti

Podstatné náležitosti licenční smlouvy jsou ustanovení, která každá smlo...

Please reload

Nejnovější příspěvky
Please reload

Archiv
Please reload

Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

©2017 by Jindra Šulcová. Design by Vkontextu