10.12.2019

Než se pustíte do masivní propagace své značky, ujistěte se, že máte její ochranu pod kontrolou.  Jinak se může stát, že zapláčete nad výdělkem. Žijeme totiž v době, kdy je za určitých okolností možné legálně ukrást značku, a tak je na čase se podle toho začít chovat....

13.04.2019

S novým rokem a novelou zákona o ochranných známkách zanikly kombinované ochranné známky jako samostatný druh. Tyto známky nově spadají do kategorie obrazových ochranných známek. S kombinovanými známkami se setkáte už jen u práv, která byla zapsána do rejstříku před 1....

21.01.2019

  

S novým rokem  vstoupila v platnost novela zákona o ochranných známkách. Ta do úpravy ochranných známek vnesla podstatné změny. Vybrali jsme pro vás sedm největších novinek, které nás čekají.

1)  Nové druhy ochranných známek 

Nově už nemusí být...

17.07.2018

  

Když máte zapsanou ochrannou známku, neznamená to, že už se o ni nemusíte dále starat. Naopak! Registrací ochranné známky to vše teprve začíná a pravidelná analýza vám napoví, jestli se o ochrannou známku staráte dost. 

Ochranná známka chrání značku jen za předpo...

06.10.2017

Chystané změny se dotknou všech – vlastníků ochranných známek i přihlašovatelů, kteří o ochranu svého práva budou teprve usilovat.

Nová definice ochranné známky

Podle současné právní úpravy může být ochrannou známkou jakékoli označení schopné grafického znázorn...

25.05.2017

Makat na projektu, ze kterého ani po letech neexistují právem uznatelné výstupy, je jak servírovat vlastní značku na stříbrném podnosu. Komu? To si domyslete sami.

Vaše práce musí být vidět

Je úplně jedno, jestli máte značku chráněnou ochrannou známko...

07.02.2017

Absolutní a relativní důvody zápisné nezpůsobilosti jsou překážky registrace ochranné známky stanovené zákonem.

Absolutní důvody

Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti jsou zákonem stanovené překážky zápisu ochranné známky, které až na výjimky nejde překonat....

23.01.2017

Spory o značky mají nejčastěji podobu sporu o ochrannou známku a/nebo nekalosoutěžního sporu. V tomto článku najdete sumarizaci nejznámějších českých sporů s poznámkami, co si z nich vzít:

Spor o značku PRIM

Nejznámějším sporem o značku u nás je spor...

09.02.2016

Vybrat značku není snadné. Zvolit takovou, kterou bude možné zaregistrovat jako ochrannou známku, je ale mnohem těžší. Jak zvýšit šance na úspěch? Vyhněte se obecným prvkům - a těm mezinárodně užívaným především.

Každý z nás si určitě vybaví celou řa...

30.09.2015

Vytváříte nebo vybíráte slogan pro vaši značku? Pak vás bude určitě zajímat, zda si jej můžete zaregistrovat jako ochrannou známku. Na čem při registraci záleží a čeho se vyvarovat? 

Reklamní slogan je v zásadě možné zaregistrovat za stejných podmíne...

Please reload

Nejnovější příspěvky
Please reload

Archiv
Please reload

Hledání podle štítků