20.07.2015

Se symboly jako ® nebo ™ se u značek můžeme setkávat poměrně často, ale k čemu vlastně jsou? Jak se dají získat a má to vůbec smysl?

Symboly slouží jako spolehlivý a mezinárodně uznávaný prostředek ochrany značky. Jejich užitím vysíláte signál všem o...

06.07.2015

Co musí předcházet každému výběru značky nebo změnám té stávající? Rešerše známkové čistoty neboli cílený průzkum rejstříků ochranných známek, při kterém zjistíte, zda je vaše označení volné. To je úplný základ, bez kterého nemá cenu nic vymýšlet. Nevěříte? Pak vás čas...

02.06.2015

Víte, jaké máte možnosti ochrany své značky v zahraničí? Za současné situace, kdy se trhy stále více propojují a menší podnikatelé ztrácí ostych expandovat, se vám alespoň základní přehled o možnostech mezinárodní ochrany bude hodit.

Mezinárodní ochr...

08.04.2015

Máte zapsanou ochrannou známku? Výborně! A opravdu chrání vaši značku tak, jak si myslíte? Až příliš mnoho podnikatelů má zaregistrované ochranné známky, které jejich značkám skutečnou ochranu nezajistí, a to aniž by o tom měli tušení. Že to nemůže být váš případ? Věřt...

27.10.2014

Ať už se pohybujete v jakémkoli oboru, možná Vás někdy napadlo, že byste měli rádi určité obecné slovní označení jen pro sebe. 

Jakkoli může být představa exkluzivity takového označení lákavá, doporučuji od ní upustit. Důvody proto jsou jasné:

Popisnost oz...

22.07.2014

Rozhodnete-li se budovat značku někoho jiného, počítejte s následujícím: 

Značka = ochranná známka

Spolehněte se na to, že je značka Vámi prodávaných výrobků / poskytovaných služeb chráněna jako ochranná známka.  Co to pro vás znamená?

Licence

Třeb...

16.05.2014

Máte zaregistrované logo jako ochrannou známku? A vytvořil pro Vás toto logo grafik nebo kdokoli jiný? Pak nezapomeňte ošetřit své vztahy s autorem loga tak, abyste své logo mohli užívat jen vy.

Myslíte si, že je to automatické? Omyl. Autorský zákon sice podpů...

19.08.2013

Vlastník ochranné známky je oprávněn a povinen ji užívat pro seznam výrobků a služeb, pro který byla zapsána. Když svoji ochrannou známku neužívá, vystavuje se následkům stanoveným v zákoně o ochranných známek.

Známkové předpisy (národní, evropské i...

19.08.2013

Podle charakteru označení tvořícího ochrannou známku rozlišujeme následující druhy ochranných známek:

Ochrannou známku mohou tvořit slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je takové označení způsobilé odlišit výro...

19.08.2013

Je proti Vaší přihlášce nebo ochranné známce argumentováno dobrým jménem starší ochranné známky? Co je to vlastně "dobré jméno"?

Dobré jméno je vlastnost ochranné známky, která vyjadřuje kladný postoj spotřebitelské veřejnosti k předmětnému označení....

Please reload

Nejnovější příspěvky
Please reload

Archiv