Značky a jejich právní ochrana

Přihlášení do klientské sekce

9 tipů pro práci s databází ÚPV

Témata: Nástroje

Před registrací ochranné známky se podívejte do rejstříku, jestli vás s ní někdo nepředběhl. Jak na to:

1)      Ujasněte si, co hledáte

Dokud nemáte jasno, jakou značku hledáte, pro jaký seznam výrobků a služeb a ve vztahu k jakému území, do rešerše se nepouštějte. Byla by to jen přehlídka ztraceného času.

2)      Ujistěte se, že hledáte ve správné databázi

Databázi ÚPV použijte v případě, že řešíte pouze český trh. Databázi TMview procházejte ve chvíli, kdy potřebujete znát situaci v Evropě a dál.

Nelekejte se, když vám databáze ÚPV začne ukazovat evropské a mezinárodní ochranné známky, to je v pořádku. V ČR jsou totiž chráněny české národní, evropské a mezinárodní ochranné známky s vyznačením ČR a/nebo EU.

3)      Pohrajte si s rešeršní maskou

Přizpůsobte si rešeršní masku podle toho, jaká kritéria vyhledávání máte k dispozici. Řádky rešeršní masky jdou jednoduše přenastavit, stačí rozbalit menu a vybrat si položku, která vám vyhovuje.

Položku "znění ochranné známky" tak například snadno vyměníte za položku "přesné znění ochranné známky", položku "třídy výrobků a služeb" můžete vyměnit za položku "seznam výrobků a služeb" a tak dále. 

4)      Omezte vyhledávání na aktivní dokumenty

Nemá cenu ztrácet čas s ochrannými známkami, které neprošly sítem řízení o registraci nebo jsou už dávno zaniklé.

Pod vyhledávací maskou označte v řádku „stav dokumentu“ položky „podaná, zveřejněná a zapsaná“. Ušetříte tím spoustu času.

5)      Používejte operátory

Pro začátek si úplně vystačíte s AND, OR, % a _.

Když hledáte ochrannou známku složenou z více prvků, pro pojmenování jejich vztahu používejte operátory AND a OR.

Když potřebujete najít všechny ochranné známky obsahující určitý prvek, doplňte ho o %.

Hledáte-li ochrannou známku, která se může lišit v 1 písmenu, nahraďte ho symbolem _.

6)      Nezapomínejte na obrazové prvky 

Když rešeršujete značku, která má identifikovatelný obrazový prvek, hledejte i mezi ochrannými známkami, které s vaší značkou spojuje právě tento prvek. Pomůže vám s tím Vídeňské třídění obrazových prvků.

7)      Pište si rešeršní strategii

Rešerši asi budete dělat na víckrát, proto se vyplatí psát si seznam zadaných rešeršních dotazů, abyste se zbytečně neopakovali a taky mohli později zkontrolovat, jestli jste na něco nezapomněli.

8)      Počet rešeršních dotazů

Nezkoušejte považovat rešerši za hotovou, dokud nemáte minimálně 10 rešeršních dotazů. Méně než 10 dotazů rovná se alibi nikoli rešerše. K 30 a více dotazům se dostanete ve složitějších věcech nebo když rešeršujete značku složenou z hodně frekventovaných prvků.

9)      Rešerši v databázi doplňte rešerší trhu

Rejstříkové výsledky si ověřte rešerší na Google.