Značky a jejich právní ochrana

Přihlášení do klientské sekce

Reference

Klienti

V současné době mých služeb využívají:

Pracovní zkušenosti

AK Zilvarová

Jako advokátní koncipient jsem získala praxi zejména v oborech práva občanského a obchodního.

Heineken Česká republika, a.s.

Jako zaměstnanec společnosti Heineken Česká republika, a.s. jsem dále rozvíjela zkušenosti nabyté v předchozím zaměstnání a doplnila je o další zkušenosti jak v oboru duševního vlastnictví, tak v ostatních právních odvětvích.

Škoda Auto a.s.

V pracovním poměru pro ŠKODA AUTO a.s. jsem získala cenné zkušenosti v oboru ochranných známek, licenčních smluv a porušování práv.