Značky a jejich právní ochrana

Přihlášení do klientské sekce
Nabízené služby

Služby

Poskytuji služby patentového zástupce v oblasti práv na označení v českém, anglickém a německém jazyce.

Specializace: ochranné známky, licenční smlouvy, porušování práv

Elektronická evidence práv - informace o stavu spravovaných práv jsou pro klienty kdykoli dostupné v rámci klientské sekce.

Registrace ochranných známek

Zajišťuji kompletní servis související s registrací ochranné známky v každé fázi tohoto procesu.

Správa známkového portfolia

Přebírám veškerou péči o registrované i neregistrované ochranné známky svých klientů.

Sporná řízení

Zpracovávám a podávám veškeré právní úkony související se spornými řízeními vedenými před k tomu příslušnými institucemi.

Porušování práv

Poskytuji krizové poradenství a zajišťuji veškeré úkony nutné k účinné obraně porušovaných známkových práv.

Známkové právo smluvní

Zajišťuji veškerý servis týkající se přípravy, uzavření a realizace smluv vztahujících se k ochranným známkám. Pomohu Vám i s připomínkováním a optimalizací návrhů smluv a jsem k dispozici i pro řešení případů porušení práv a povinností vyplývajících z uzavřených smluv.

Vzdělávání

Připravuji a vedu školení zaměřená na budování, správu a ochranu známkového portfolia podniku/podnikatele. Spolu se školením si můžete objednat bonusové konzultace za zvýhodněné ceny, v rámci kterých Vám pomůžu vyřešit problémy, na které spolu v průběhu školení narazíme.