Značky a jejich právní ochrana

Přihlášení do klientské sekce

Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel služby patentového zástupce:

JUDr. Jindřiška Šulcová

IČ: 87582155

Na Radouči 1052

293 01 Mladá Boleslav

Poskytovatel služby patentového zástupce zařizuje dle pokynů klienta, jeho jménem a na jeho účet za úplatu získání a udržení práv na označení zejména tím, že:

 - přihlašuje předmětná průmyslová práva k ochraně

 - přebírá zastoupení v řízení o registraci předmětných práv

 - prodlužuje platnost průmyslových práv

 - zajišťuje pravidelný watching pozdějších kolizních práv a ostatní úkony správy portfolia průmyslových práv

 - informuje klienta o stavu věci

 - zajišťuje odborné poradenství související se správou průmyslových práv klienta.

Poskytovatel poskytuje své služby na základě písemných objednávek, s tím, že za závazné jsou považovány i objednávky učiněné e-mailem.

Klient hradí poskytovateli za objednané práce odměnu dle platného ceníku (ceník obdrží klient na vyžádání). Klient dále hradí poskytovateli náklady nutně nebo účelně vynaložené při zařizování jeho záležitostí. Při zařizování záležitostí s očekávanými náklady převyšujícími 1 000,- Kč hradí klient poskytovatli přiměřenou zálohu, v tomto případě poskytovatel plní své závazky až po obdržení předmětné zálohy.

Po vykonání sjednaných úkonů vyúčtuje poskytovatel klientovi provedené práce dle ceníku, k tomu dále vyúčtuje veškerá jednání s klientem a/nebo třetí stranou, telefonické rozhovory, vynaložené náklady a přijaté zálohy.

Obvyklá splatnost faktur činí 20 dní.