Značky a jejich právní ochrana

Přihlášení do klientské sekce

Známkové právo smluvní

Zajišťuji veškerý servis týkající se přípravy, uzavření a realizace smluv týkajících se práv na označení.  

Zajišťuji veškerý servis týkající se zejména následujících smluv:

Zajišťuji také přípravu dokumentů navazujících na tyto smlouvy , např:

V případě potřeby zpracovávám jakákoli další podání potřebná pro úspěšnou realizaci Vašich známkových smluv.