Licenční smlouva - základní informace

August 19, 2013

 

Licenční smlouva je smlouva, pomocí které poskytovatel uděluje nabyvateli oprávnění k užití určeného nehmotného statku (ochranné známky, patentu aj.) - tj. licenci - v přesně vymezeném rozsahu a nabyvatel tuto licenci za stanovených podmínek přijímá a zavazuje se zaplatit poskytovateli sjednanou odměnu.

 

 
Co je to licenční smlouva?

Licenční smlouva je smlouva, pomocí které poskytovatel uděluje nabyvateli oprávnění k užití určeného nehmotného statku (ochranné známky, patentu aj.) - tj. licenci - v přesně vymezeném rozsahu a nabyvatel tuto licenci za stanovených podmínek přijímá a zavazuje se za ni zaplatit poskytovateli sjednanou odměnu.

 

K čemu slouží licence?

Účelem licenční smlouvy je umožnit užití nehmotného statku třetí osobou, které by jí jinak mohlo být ze strany vlastníka nehmotného statku zakázáno.

 

V jakých případech je vhodná?
 • licencovaná výroba zboží / poskytování služeb
 • urovnání známkového sporu
 • řešení problémů při registraci ochranné známky.
 
Obsahové náležitosti licenční smlouvy

Základní obsahové náležitosti, které nesmí v žádné licenční smlouvě chybět:

 • Určení smluvních stran

 • Určení předmětu smlouvy – tj. určení práva průmyslového vlastnictví

 • Určení rozsahu výkonu práva – tj. stanovení věcného, časového, osobního a územního užívacího oprávnění

 • Určení úplaty nebo jiné majetkové hodnoty

 

Další možné obsahové náležitosti:

 • kontrola kvality licencovaného zboží / služeb

 • označování licencovaného zboží / služeb

 • platební podmínky

 • neoprávněné užívání licencovaného předmětu ze strany třetích osob

 • odpovědnost za licencované zboží / služby

 • doba platnosti smlouvy

 • povinnost mlčenlivosti

 • řešení sporů

 • možnost sublicence, aj.

 

V některých případech vystačíme se základními obsahovými náležitostmi (formální licenční smlouvy), někdy se naopak bez velmi složitých textů neobejdeme (licenční smlouvy umožňující výrobu licencovaného zboží).

 

V jakém předpise je licenční smlouva upravena? 

Ustanovení licenční smlouvy se řídí ustanoveními § 2358 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejnovější příspěvky

January 11, 2018

Please reload

Archiv
Please reload

Hledání podle štítků
Následujte nás
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

©2017 by Jindra Šulcová. Design by Vkontextu