Obchodní firma ochranu vaší značky nespasí

December 7, 2018

 

 

Vlastníte obchodní firmu a domníváte se, že díky tomu máte ochranu značky vyřešenou? Není tomu tak.

 

 

Obchodní firma i ochranná známka vytváří své vlastní systémy ochrany, který každý slouží k jinému účelu. Spoléhat jen na obchodní firmu nestačí – ta sama o sobě značku neochrání. 

 

 

 

Obchodní firma slouží k identifikaci subjektu zapsaného v obchodním rejstříku, ne k ochraně značky. Zapsaná obchodní firma automaticky negarantuje zápis odpovídající ochranné známky do rejstříku. Základním nástrojem ochrany značky zůstává ochranná známka.

 

Proč?

 

Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Její fungování upravuje občanský zákoník, ze kterého vyplývají i podmínky jejího vzniku – nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou a působit klamavě. Obchodní firma tak nechrání proti ničemu jinému, než že později vnikne další subjekt se stejným názvem.

 

Při zápisu obchodní firmy soud nebo notář nezkoumá v podstatě nic jiného, než jestli se tato firma odlišuje od už existujících obchodních firem. Nezkoumá, zda se obchodní firma bude z pohledu práva chovat na trhu jako značka ani existenci starších práv na označení (ochranných známek, nezapsaných značek, označení původu výrobků, zeměpisných označení).

 

Kdo se na cestě k chráněné značce zasekne u registrace obchodní firmy, aniž by došel k registraci ochranné známky, nedozví se nic o tom, jak si jeho značka skutečně stojí z pohledu práva a jestli vůbec nějakou značku má.

 

Propadnout iluzi chráněné značky jen na základě zapsané obchodní firmy se nevyplácí. O tom se přesvědčí každý, kdo se jen na základě obchodní firmy pustí do sporu o značku. Jestli totiž nemá ochranu značky dále rozpracovanou, dopadne velmi pravděpodobně jako sedlák u Chlumce.

 

Kdy může obchodní firma pomoct s ochranou značky 

 

Aby byla obchodní firma schopná ochránit značku v přijatelném rozsahu, musí být při jejím výběru respektována pravidla, která v občanském zákoníku nenajdeme.

 

Jsou jimi distinktivita (rozlišovací způsobilost) značky a dostatečná odlišnost od dříve vzniklých starších práv na označení (ochranných známek/nezapsaných značek a označeních původu výrobků/zeměpisných označení).

 

Když je jako obchodní firma zvoleno nedistinktivní označení, které není schopné odlišit původ výrobků nebo služeb, nebude se toto označení na trhu chovat jako značka, a proto nebude chráněno.

 

Stejně tak v případě, že je obchodní firma zaměnitelná se starší ochrannou známkou, chráněnou nezapsanou značkou nebo označením původu výrobků, může být její nositel později z tohoto důvodu donucen změnit svůj název tak, aby se starším označením nekolidovala. Iluze chráněné značky bude v tu ránu ta tam.

 

Na obchodní firmy ve sporech o značky čeká ještě jedno velké ALE, a tím je povinný průkaz užívání. Kdo na obranu svých práv ke značce argumentuje obchodní firmou, musí v každém řízení zvlášť prokázat, že ji skutečně na trhu užívá ve spojení s výrobky a službami, o kterých to tvrdí. To vše v dostatečně kvalitě a kvantitě. Sběr takovýchto důkazů zabere hodiny času a nevede k jistým výsledkům. Naopak – průkaz užívání přináší jen rizika. Nikde není dáno, že shromážděné důkazy budou dostatečně přesvědčivé. Nejsou-li, spor je ztracen. 

 

Registrujte ochranné známky  

 

Jak tedy ochránit značku, aby k něčemu podobnému nedošlo? Vedle obchodní firmy je potřeba pojistit ochranu značky i registrací ochranné známky, která je mimo jiné i garancí, že v případě sporu budete mít důkaz o existenci práva ke značce během několika minut online.

 

Mohlo by vás zajímat:

Na stránce Registrace ochranné známky - vše, co jste chtěli vědět se dozvíte vše podstatné k registraci ochranné známky

Článek Bez důkazů o užívání nemáte značku vám pomůže zorientovat se v tom, jakým způsobem užívat nezapsanou značku

 

Potřebujete vědět víc?

Přijďte na mé školení Braň svou značku nebo se vám mohu věnovat osobně.

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejnovější příspěvky

January 11, 2018

Please reload

Archiv
Please reload

Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

©2017 by Jindra Šulcová. Design by Vkontextu