Absolutní a relativní důvody zápisné nezpůsobilosti

Absolutní a relativní důvody zápisné nezpůsobilosti jsou překážky registrace ochranné známky stanovené zákonem.

Absolutní důvody

Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti jsou zákonem stanovené překážky zápisu ochranné známky, které až na výjimky nejde překonat. Úřad jejich existenci zkoumá u každé přihlášky z moci úřední (ex offo) a mohou být přezkoumávány i po registraci ochranné známky v rámci řízení o návrhu na její zneplatnění.

Ochranná známka může chránit jen značku, která splní zákonem stanovené požadavky. Těmi jsou, mimo jiné:

  1. grafická znázornitelnost (značka musí být přenositelná na papír)
  2. rozlišovací způsobilost neboli schopnost značky rozlišit vaše výrobky a služby od výrobků a služeb ostatních
  3. absence čisté popisnosti (značka nesmí být tvořena jen popisnými prvky, tj. prvky, které popisují jakoukoli vlastnost zboží (např. ekologická drogerie, dentální péče, bio bavlna, raw food) nebo služeb (nonstop bar, komplexní řešení v oblasti IT)
  4. absence čisté obvyklosti (značka nesmí být tvořena jen údaji, které jsou běžné v běžném jazyce nebo poctivých obchodních zvyklostech (DIY, fair trade)
  5. absence rozporu značky s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy
  6. absence schopnosti značky klamat spotřebitele

Nesplnění těchto požadavků znamená naplnění absolutního důvodu zápisné nezpůsobilosti a tím zamítnutí přihlášky ochranné známky.

Úplný seznam absolutních důvodů najdete v § 4 a 6 zákona o ochranných známkách.

Relativní důvody

Vedle absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti může k zamítnutí přihlášky vést i naplnění některého z tzv. relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti, které reflektují starší práva třetích osob. Ty se zkoumají pouze na základě námitek proti zápisu ochranné známky. Úspěch námitek znamená zamítnutí přihlášky ochranné známky.

Také relativní důvody mohou být přezkoumávány i po registraci ochranné známky v rámci řízení o návrhu na její zneplatnění.

Námitky mohou podat jen zákonem stanovené osoby, jako např.:

  1. vlastník starší ochranné známky,
  2. uživatel staršího nezapsaného označení,
  3. vlastník jiného staršího průmyslového práva, jejichž práva by byla ohrožena nebo poškozena registrací pozdější kolizní přihlášky
  4. autor díla, do jehož autorských práv by bylo registrací ochranné známky zasaženo

a další

Úplný seznam relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti najdete v § 7 zákona o ochranných známkách.

#Teorie #Ochrannéznámkyobecně

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting