Chrání opravdu ochranná známka vaši značku? Je čas na analýzu

Když máte zapsanou ochrannou známku, neznamená to, že už se o ni nemusíte dále starat. Naopak! Registrací ochranné známky to vše teprve začíná a pravidelná analýza vám napoví, jestli se o ochrannou známku staráte dost.

Ochranná známka chrání značku jen za předpokladu, že jsou splněné následující čtyři body:

Ochranná známka je zapsána:

  1. pro chránitelnou značku a
  2. v podobě, v jaké je užívána a
  3. pro seznam výrobků a služeb, který odpovídá byznys modelu, a
  4. pro území, ve kterém je skutečně užívána.

Toto jsou definiční znaky ochranné známky. Jakmile jeden není splněn, znamená to, že ochranná známka nefunguje, jak má, a je potřeba s tím něco dělat.

Ideálně každý rok je pomocí výroční analýzy potřeba zkontrolovat, že je s vaší ochrannou známkou všechno v pořádku.

Jinak se vám totiž může stát, že se o nefunkční ochraně dozvíte, až když se bude schylovat ke sporu. A to už bude pozdě. V tu chvíli už s tím nic neuděláte a budete jen platit.

Jak na to

Začněte u značky – má něco společného se seznamem výrobků a služeb? Jestli ano, chtělo by to známku podrobit bližší analýze. Zákon totiž definuje, jaké značky mohou tvořit ochrannou známku a jaké ne. Když se vaše značka zařadí mezi ty, které nemohou být chráněny, znamená to limitaci ochrany, a to už si vaši pozornost zaslouží, nemyslíte?

Po značce přichází na řadu rejstřík ochranných známek. Vyhledejte v něm svoji ochrannou známku a porovnejte aktuální rejstříkový stav se současným stavem vašeho podnikání.

Zkontrolujte, v jaké podobě máte svoji ochrannou známku zapsanou. Odpovídá podobě, v jaké ji na trhu používáte? Neměnili jste v mezičase logo? Jsou stále stejné grafika i claim? Pokud ne, je potřeba zaregistrovat novou ochrannou známku chránící nové logo.

Hledejte i odpověď na otázku, jaký seznam výrobků a služeb pod vaší značkou aktuálně generuje zisk. Je to ten samý, pro který máte zaregistrovanou svoji známku? Nezměnil se v mezičase váš byznys model tak, že nemá se zapsaným seznamem výrobků a služeb nic společného? Ochranná známka chrání značku jen pro seznam výrobků a služeb, pro který je zapsána, a tak velké rozdíly mezi zapsaným a skutečným seznamem výrobků a služeb mohou znamenat chybějící ochranu. Tu opět nevyřešíte jinak než registrací nové ochranné známky pro aktuální seznam výrobků a služeb.

Posledním bodem k řešení je kontrola území, ve kterém máte ochrannou známku zapsanou. Ochranné známky totiž ovládá princip teritoriality, v rámci kterého je ochranná známka chráněna jen ve státě, který jí udělil ochranu. Česká ochranná známka vám tak nepomůže nikde jinde než v ČR, slovenská v SR atd. Proto zkontrolujte, jestli máte ochrannou známku zapsanou všude tam, kde skutečně užíváte značku, kterou má chránit. Když ne, víte, co musíte udělat.

Tip na závěr

Když si takto zanalyzujete stav ochrany značky, zjistíte stav zakonzervovaný k dnešnímu dni. Ideální ale je, když se analýza dokáže dívat dopředu a porovnává současný stav s tím, který pravděpodobně nastane v dohledné době. Jestli plánujete expandovat do zahraničí, měnit logo nebo třeba jen grafiku, zahrňte to už teď do své analýzy a výsledkem bude přehled prací, které vás čekají na cestě ke skutečně chráněné značce.

Mohlo by se hodit:

Proč nepodcenit princip teritoriality zjistíte v článku Exportujete? Česká ochranná známka nestačí!

Jak nepřijít o značku po novele zákona o ochranných známkách se dočtete v článku Zákon o ochranných známkách čekají v roce 2019 změny

I když vám analýza vyjde na jedničku, může se ochrana značky zhroutit jak domeček z karet, jestli nemáte ošetřená práva k logu. Komu patří vaše logo?

Potřebujete vědět víc?

Přijďte na mé školení ,Braň svou značku nebo se vám mohu věnovat osobně.

#Ochrannéznámkyobecně

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting