Druhy ochranných známek

Podle charakteru označení tvořícího ochrannou známku rozlišujeme následující druhy ochranných známek:

Ochrannou známku mohou tvořit slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je takové označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiných (neboli má rozlišovací způsobilost).

Podle povahy označení tak rozlišujeme ochranné známky:

  • slovní (sestávající ze slova / slov v běžném písmu)
  • obrazové (tvořené výlučně obrazovým prvkem)
  • grafické (tvořené graficky upraveným textem bez obrazových prvků)
  • kombinované (tvořené kombinací textu a obrazového prvku)
  • prostorové (tvořené tvarem výrobku nebo jeho části)
  • sestávající výlučně z barvy nebo kombinace barev aj.

Jaký druh ochranné známky v konkrétním případě vybrat, závisí na mnoha faktorech:

  • co potřebujete chránit
  • jak dopadla rešerše značky
  • jakou máte známkovou strategii

#Ochrannéznámkyobecně #Teorie

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting