Franchising

August 19, 2013

Franchising je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků - franchisora a jeho franchisantů.

 

Definice franchisingu

Franchising je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků - franchisora a jeho franchisantů.

 

Franchisor nabízí franchisantům již zavedený a úspěšně fungující podnikatelský model a souhrn služeb potřebný pro úspěšné vybudování a řízení franchisových podniků. Franchising je tedy forma partnerství uzavřeného za účelem dosažení zisku, jejíž podstatou je opětovné zhodnocené zavedeného podnikatelského modelu.

 

Franšíza

Zvláštní druh licence, který v sobě zahrnuje oprávnění užívat ucelený soubor práv potřebný pro fungování konkrétního podnikatelského modelu. 

 

Smlouva o franchisingu

Nepojmenovaná smlouva řídící se obchodním zákoníkem, jejíž obsahové náležitosti nejsou předepsány, je proto na smluvních stranách, aby vymezily svá práva a povinnosti dostatečně určitě.

 

Mezi obvyklé obsahové náležitosti smlouvy o franchisingu řadíme:

 •  stanovení typu spolupráce smluvních partnerů

 •  předmět smlouvy

 •  rozsah smlouvy a specifikace výrobků / služeb / technologií

 •  postavení a práva franchisora

 •  postavení a práva franchisanta

 •  oprávnění a povinnost franchisora k zdokonalování fr. systému

 •  povinnosti franchisora

 •  povinnosti franchisanta

 •  vztahy v rámci franchisové sítě, vztahy ke konkurenci a 3. osobám

 •  dodací a platební podmínky, vedení účetnictví

 •  školení franchisanta a jeho zaměstnanců

 •  franchisové poplatky

 •  předkupní právo franchisora a podmínky prodeje / postoupení podniku

 •  právní nástupnictví

 •  doba trvání smlouvy, možnosti prodloužení

 •  možnosti ukončení smlouvy

 •  následky ukončení smlouvy 

 

Obsah konkrétní smlouvy o franchisingu musí odpovídat okolnostem případu.

 

Zdroj: Česká asociace franchisingu  

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejnovější příspěvky

January 11, 2018

Please reload

Archiv
Please reload

Hledání podle štítků
Následujte nás
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

©2017 by Jindra Šulcová. Design by Vkontextu