Hledáte informace o ochranných známkách? Pomůže vám rejstřík, databáze i věstník

Díky nástrojům, jako jsou rejstřík ochranných známek, databáze či věstník, lze dnes informace pro běžný průzkum i rešerši známkové čistoty získat poměrně snadno. Co vše tedy nabízí a jaký z nich využít?

Rejstřík ochranných známek vede ze zákona Úřad průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV), a to pouze v elektronické podobě. Jeho hlavním účelem je poskytnout informace o rozsahu ochrany zapsaných ochranných známek, včetně těch, které na zápis coby přihlášky teprve čekají — a dalších údajů, jež jsou stanoveny vyhláškou č. 97/2004 Sb.

Všechny druhy ochranných známek v jedné databázi

Kromě národních ochranných známek zapsaných v rejstříku ÚPV, platí v Česku také mezinárodní ochranné známky s vyznačením ČR a EU udělované Mezinárodní organizací duševního vlastnictví (WIPO - externí odkaz) a komunitární (evropské) ochranné známky registrované Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM - externí odkaz).

Přehled o všech zmíněných druzích ochranných známek platných na území ČR, můžete získat v databázi ochranných známek, kterou vede Úřad průmyslového vlastnictví.

  • Pozor: je dobré porovnávat výsledky z databáze s údaji v jednotlivých rejstřících EUIPO a WIPO, jelikož rozhodné jsou údaje obsažené v nich, nikoli v databázi ÚPV

Na rozdíl od rejstříku, obsahuje databáze ochranných známek informace týkající se všech řízení, a to bez ohledu na jejich stav. Jsou zde uvedeny nejen zapsané ochranné známky, ale i přihlášky, jež byly úřadem odmítnuty, zamítnuty, zrušeny, nebo ochranné známky, které z důvodu neobnovení zanikly.

Elektronický věstník

Jednou týdně vydává Úřad průmyslového vlastnictví také elektronický věstník - externí odkaz, ve kterém zveřejňuje veškeré změny v rejstřících, a to nejen ochranných známek, ale také všech ostatních průmyslových práv (patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, označení původu výrobku/zeměpisných označení), ke kterým došlo v průběhu týdne, který předcházel vydání věstníku.

Díky znalosti rozdílů mezi uvedenými nástroji budete vědět, po kterém z nich v případě potřeby sáhnout. Zatímco databáze ochranných známek má své pevné místo při rešerši známkové čistoty, elektronický Věstník se vyplatí sledovat například pro watching kolizních přihlášek. Ať už tedy budete registrovat novou ochrannou známku, nebo jen vyznačovat změny údajů u té stávající, jde o skvělé pomůcky, které vám usnadní práci.

Mohlo by vás zajímat:

Když potřebujete najít informace o konkrétních ochranných známkách, pomůže vám mých

9 tipů pro práci s databází ÚPV.

Základní náhledy na databáze ochranných známek najdete v článku Jak vyhledat ochrannou známku

Potřebujete vědět víc?

Přijďte na mé školení ,Braň svou značku nebo se vám mohu věnovat osobně.

#Databáze

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting