Individuální a kolektivní ochranná známka

Podle charakteru vlastníka rozlišujeme ochranné známky individuální a kolektivní.

Individuální ochranná známka

Ochranná známka je individuální, je-li zapsána ve prospěch nějakého jednotlivce nebo více jednotlivců (spoluvlastníků).

Naprostá většina ochranných známek má individuální povahu. Pro představu: k 13.12.2017 je pro ČR chráněno nebo přihlášeno k ochraně 1 529 080 individuálních ochranných známek a 1790 kolektivních ochranných známek, z toho jen 52 českých národních kolektivních známek.

Kolektivní ochranná známka

Ochranná známka je kolektivní, je-li zapsána ve prospěch určitého kolektivu - typicky právnické osoby nebo nějakého sdružení.

Kolektivní ochranná známka musí být takto označena již v přihlášce.

Výlučné právo užívat kolektivní ochrannou známku mají členové či společníci právnické osoby nebo účastníci sdružení zapsaní v rejstříku ochranných známek, a to za podmínek stanovených v základním dokumentu vztahujícím se ke kolektivní ochranné známce - smlouvě o užívání.

Kolektivní ochranná známka nemůže být předmětem licence.

#Teorie

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting