Jak zrychlit řízení o registraci evropské známky

Spěcháte na registraci evropské ochranné známky? Díky režimu Fast Track můžete zkrátit průzkum přihlášky tak, že je zveřejněna během několika málo dnů.

V běžných podmínkách trvá průzkum přihlášky ochranné známky EU několik měsíců. Po tuto dobu úřad zkoumá, zda je schopná zápisu do rejstříku ochranných známek – jestli je přihlášena pro akceptovatelný seznam výrobků a služeb, jestli má rozlišovací způsobilost a jestli není naplněn nějaký důvod zápisné nezpůsobilosti. Přihlášku, která je z pohledu úřadu v pořádku, zveřejní, a tím ji posouvá do další fáze řízení (dále už se k ní nevyjadřuje úřad, ale veřejnost).

Zrychlený postup Fast Track umí dobu do zveřejnění přihlášky zkrátit na několik dnů, jestli ho ale chcete využít, musíte splnit 13 podmínek předepsaných úřadem - externí odkaz, z toho 2 klíčové: první z nich je definice seznamu výrobků a služeb v souladu s harmonizovanou databází (najdete ji na www.tmclass.eu - externí odkaz), druhou platba poplatků předem resp. v případě bankovního převodu do 9 dnů od podání.

Jestliže platba předem asi nikoho neodradí, definice seznamu výrobků a služeb omezená výběrem harmonizované databáze určitě ano. Ta totiž stále ještě neobsahuje tolik termínů, aby byla použitelná u všech přihlášek. Jestli jí přece budete chtít využít, může se stát, že budete muset svůj seznam výrobků a služeb zjednodušit, co to půjde, a to nemusí být vždy krok správným směrem.

Seznam výrobků a služeb totiž spolu s dalšími parametry (značka + území) definuje rozsah ochrany vaší značky. Na tento seznam proto koukejte jako na definiční znak ochrany vaší značky, nikdy ne jen jako na políčko formuláře, přes které se musíte dostat, aby byla ochranná známka zapsána.

Proto když tento seznam nadefinujete pomocí databáze, jejíž položky vám stoprocentně nesednou, dobrovolně tím zdeformujete rozsah ochrany své značky.

Schválně si sedněte k TMclass - externí odkaz a zkuste vyhledat položky, které vám generují zisk (u e-shopu s oblečením to bude „prodej oděvů“ nebo „zprostředkování obchodu s oděvy“, u výrobce přírodní kosmetiky to bude např. „bio kosmetika“ nebo „přírodní kosmetika“ atd. ). Když je najdete, znamená to, že pravděpodobně budete schopní podat přihlášku v režimu Fast Track, v opačném případě bude vaše přihláška projednávána standardním způsobem.

Dobrá zpráva na konec - harmonizovaná databáze se neustále vyvíjí, takže je jen otázkou času, kdy bude použitelná u většiny přihlášek. Zatím ale zůstane režim Fast Track dostupný hlavně pro jednodušší přihlášky ochranných známek EU.

Úplný seznam podmínek využití režimu Fast Track:

1. Přihlašovatel musí mít sídlo nebo trvalé bydliště v Evropském hospodářském prostoru (EHP) - externí odkaz. V opačném případě musí jmenovat platného zástupce - externí odkaz.

2. Ochranná známka by neměla být kolektivní ochrannou známkou.

3. V přihlášce nepožadujte vnitrostátní ani evropskou rešeršní zprávu.

4. Pokud jde o uplatnění práva přednosti nebo seniority:

  • buď by právo přednosti nebo seniority nemělo být uplatňováno, nebo
  • pokud je uplatnění práva přednosti nebo seniority požadováno, mohou být ochranné známky, na nichž je toto uplatnění práva založeno, importovány z databáze TMView - externí odkaz v průběhu postupu podávání přihlášky, nebo
  • pokud je požadavek na uplatnění práva přednosti nebo seniority uveden a související ochranná známka není zahrnuta (ochranné známky nejsou zahrnuty) v databázi TMView, je třeba přiložit odpovídající osvědčení.

5. Pokud je uplatňována výstavní priorita, přihlášku je stále možné zpracovat v režimu Fast Track za podmínky, že je jako příloha přiloženo odpovídající osvědčení.

6. Ochranná známka musí být jedním z těchto typů známek: slovní / obrazová / prostorová / zvuková.

7. Pokud se jedná o obrazovou nebo prostorovou ochrannou známku a je požadováno konkrétní barevné provedení, je možné použít výhradně barvy, které jsou uvedené ve formuláři (nemůžete zadat svou vlastní barvu).

8. Pokud se jedná o obrazovou, prostorovou nebo zvukovou ochrannou známku, je třeba přiložit příslušné přílohy.

9. Neměl by být uveden popis ochranné známky.

10. Veškerá klíčová slova v seznamu výrobků a služeb musí být zvolena z databáze klíčových slov, která již úřad EUIPO schválil.

11. Platba by měla být provedena kterýmkoli ze schválených způsobů. Provedení platby z běžného účtu třetí strany však není v rámci režimu Fast Track přípustné.

12. Pro uhrazení poplatků platí tyto podmínky:

  • Kreditní karta: žádné zvláštní požadavky.
  • Bankovní převody: přihlašovatel 1) použije kód platební transakce vytvořený při vyplňování formuláře a číslo ochranné známky, které slouží k identifikaci spisu; 2) okamžitě převede příslušnou částku a 3) pro každou podanou přihlášku provede pokud možno samostatnou platbu.
  • V případě majitelů běžných účtů musí přihlašovatel na formuláři platby zvolit možnost „Provést stržení částky".

13. Pokud jazyk přihlášky není jedním z pěti jazyků úřadu EUIPO (angličtina, francouzština, němčina, italština a španělština), přihlašovatel musí souhlasit s překladem poskytnutým úřadem ve druhém jazyce vybraném z pěti přípustných jazyků.

Zdroj: EUIPO

#Řízeníoregistraci

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting