Když budovat značku, tak vlastní!

Rozhodnete-li se budovat značku někoho jiného, počítejte s následujícím:

Značka = ochranná známka

Spolehněte se na to, že je značka Vámi prodávaných výrobků / poskytovaných služeb chráněna jako ochranná známka. Co to pro vás znamená?

Licence

Třeba to, že pro užití této značky v rámci svých obchodních aktivit (na internetových stránkách, v obchodní korespondenci, při propagaci aj.) budete potřebovat svolení (licenci) vlastníka ochranné známky – vašeho dodavatele. Bez souhlasu vlastníka ochranné známky máte jen velmi omezené možnosti jejího užití.

Jestliže se vám podaří získat licenci, nepodceňujte její registraci v rejstříku ochranných známek, a to jak z důvodů právních (účinky licence vůči 3. osobám nastávají až její registrací v rejstříku ochranných známek), tak z důvodů ekonomických (finanční úřady nechtějí bez registrace licenční smlouvy klasifikovat uhrazené licenční poplatky jako daňově uznatelné náklady).

Souhlas s registrací domény

Zvažujete-li registraci domény, v jejímž názvu bude obsažena ochranná známka, počítejte s tím, že její vlastník bude chtít regulovat obsah Vaší internetové prezentace umístěné na předmětné doméně, a v případě, že se Vám tento obsah nepodaří sladit s požadavky známkoprávních předpisů a vlastníka známky, může dojít až na doménový spor, v rámci kterého bude žalobce pravděpodobně požadovat převod doménového jména ve svůj prospěch.

Aby k tomu nedošlo, není nic jednoduššího než požádat vlastníka ochranné známky o udělení souhlasu s registrací a užíváním domény za podmínek, které si vzájemně odsouhlasíte. Tento souhlas doporučuji zahrnout do rámcové kupní smlouvy nebo jiné dohody, kterou uzavíráte na začátku obchodní spolupráce.

Užívání domény obsahující název značky

Podaří-li se vám získat souhlas vlastníka ochranné známky s jejím začleněním do Vašeho doménového jména, je třeba počítat s tím, že tuto doménu nebudete moci užívat libovolně, ale internetová prezentace na ní umístěná bude opět muset splňovat kritéria známkoprávních předpisů. Na předmětné prezentaci tak nebude možné prezentovat výrobky / služby jiných značek, musí z ní zcela jasně vyplývat, kdo ji provozuje a jaký má vztah k vlastníku ochranné známky a tato prezentace ani žádným jiným způsobem nesmí mást spotřebitelskou veřejnost.

Budujete značku? Zasloužíte si odměnu

Pomáháte-li budovat určitou značku, zasloužíte si za to odměnu. Tu doporučuji upravit v rámcové kupní smlouvě nebo podobné dohodě, a to hned od začátku spolupráce s dodavatelem – nečekejte na výsledky, odměnu za budování značky nastavte hned. Jen tak se vyhnete dokola se opakujícímu scénáři, který potkává stále víc podnikatelů – nadnárodní obchodní společnosti udělují vybraným subjektům výhradní zastoupení pro konkrétní území, nechají si od nich v tomto území vybudovat značku a pak jim exkluzivitu odejmou, a to bez odpovídajícího protiplnění za odvedenou práci. Určitě chcete, aby se něco podobného stalo i vám?

Nemáte chuť řešit podobné problémy? Budujte vlastní značku!

#Teorie

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting