Kombinované ochranné známky jsou pasé. Loga nově chrání obrazové ochranné známky

S novým rokem a novelou zákona o ochranných známkách zanikly kombinované ochranné známky jako samostatný druh. Tyto známky nově spadají do kategorie obrazových ochranných známek. S kombinovanými známkami se setkáte už jen u práv, která byla zapsána do rejstříku před 1.1.2019.

Obrazové ochranné známky chrání loga, grafiku i obrázky

Lidé o této změně ještě moc neví, a tak se pravidelně setkávám s nejistotou, jaký druh ochranné známky zvolit. Přitom jde jen o formalitu a harmonizaci názvosloví s EU.

Když potřebujete chránit logo, zvolte obrazovou ochranou známku. Do této kategorie nově spadají:

 • dříve známé obrazové ochranné známky tvořené obrázkem / obrázky
 • dříve známé kombinované ochranné známky tvořené kombinací slov a obrázků
 • dříve známé slovní grafické ochranné známky tvořené grafickým zpracováním slovních prvků bez přítomnosti obrázků

Nebyl by lepší nějaký nový druh ochranných známek?

Než přihlášku odešlete, ujistěte se, že se pro vaši značku nehodí lépe jiný druh ochranné známky:

 • poziční ochranná známka - je tvořena zvláštním způsobem, jakým je ochranná známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna
 • ochranná známka se vzorem – je tvořena sadou prvků, které se pravidelně opakují.
 • zvuková ochranná známka – je tvořena zvukem nebo kombinací zvuků
 • pohybová ochranná známka – je tvořena nebo doplněna pohybem či změnou pozice prvků na ochranné známce
 • multimediální ochranná známka – je tvořena nebo doplněna kombinací obrazu a zvuku
 • holografická ochranná známka – je tvořena prvky s holografickými znaky
 • slovní ochranná známka – tvořena slovními prvky v běžném písmu
 • případně jiný druh ochranné známky (vyplyne z nových technologií).

Jaký formát přílohy přihlášky ochranné známky zvolit

K přihlášce musíte připojit přihlašovanou značku ve správném formátu. Úřad průmyslového vlastnictví má na svých stránkách instrukce, v jakém formátu jaký druh značky připojit.

 • obrazová ochranná známka – jpeg/gif
 • prostorová ochranná známka – jpeg/gif
 • poziční ochranná známka - jpeg/gif
 • ochranná známka se vzorem - jpeg/gif
 • Barevná ochranná známka - jpeg/gif
 • Zvuková ochranná známka - jpeg (notový zápis), nebo mp3
 • Multimediální ochranná známka - mp4
 • Hologramová ochranná známka - jpeg, nebo mp4
 • Pohybová ochranná známka - jpeg, nebo mp4
 • Jiný druh ochranné známky - jpeg/gif/mp3/mp4

K přihlášce slovní ochranné známky se příloha nepřikládá – slovní ochranná známka se týká slovních prvků v běžném písmu, které jsou uvedeny přímo v přihlášce, proto není co přikládat.

Jedna přihláška pojme jen jednu značku

Nezapomeňte, že 1 přihláška dokáže chránit jen 1 značku, proto k přihlášce tradičních druhů ochranných známek (slovní, obrazové) nepřikládejte více variant téže značky, vždy jen jednu. Více obrázků v příloze přihlášky ochranné známky připadá v úvahu jen u nových druhů známek jako jsou pohybová ochranná známka, zvuková ochranná známka, poziční ochranná známka a další (viz výše).

Mohlo by vás zajímat:

Zásadní změny, které přinesla novela zákona o ochranných známkách najdete sumarizované na 1 místě v článku 7 nejdůležitějších novinek roku 2019 v ochranných známkách
Jak na to, aby byla značka řádně užívána na trhu, se dozvíte v článku Bez důkazů o užívání nemáte značku
Když potřebujete najít informace o konkrétních ochranných známkách, pomůže vám mých 9 tipů pro práci s databází ÚPV.
Potřebujete vědět víc?
Přijďte na mé školení ,Braň svou značku nebo se vám mohu věnovat osobně.

#Teorie #Novinky #Ochrannéznámkyobecně

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting