Komunitární ochranná známka

November 5, 2012

Komunitární ochranná známka je starší název pro ochrannou známku Evropské unie (EU) neboli OZ EU.

 

Právní úprava komunitární ochranné známky byla obsažena v Nařízení Rady (ES) 207/2009, o ochranné známce Společenství. Současná právní úpravy evropské ochranné známky je obsažena v Nařízení EP a Rady (EU) č. 2017/1001 o ochranné známce EU.

 

Výhoda evropské (dříve komunitární) ochranné známky spočívá v tom, že jedinou přihláškou máte možnost získat ochranu své značky pro celou Evropskou unii.

 

Ochranná známka EU (dříve komunitární ochranná známka) má jednotný charakter - může být zapsána nebo její ochrana může být odmítnuta jen pro celou Evropskou unii jako celek. Vyskytne-li se překážka zápisuschopnosti přihlášeného označení byť v jediném členském státě EU, přihláška evropské ochranné známky bude zamítnuta. Z toho je třeba vycházet už v přípravné fázi přihlášky evropské ochranné známky (výběr označení, rešerše známkové čistoty aj.).

 

Úřadem příslušným pro řešení známkové agendy EU je Úřad EU pro duševní vlastnictví - EUIPO. Ten se až donedávna jmenoval Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM). Sídlí ve  španělském Alicante.

 

Řízení o registraci evropské ochranné známky je vybudováno na podobných principech jako řízení o registraci národních ochranných známek. Je ale o dost přísnější a trochu méně uživatelsky příjemné. 

 

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejnovější příspěvky

January 11, 2018

Please reload

Archiv
Please reload

Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

©2017 by Jindra Šulcová. Design by Vkontextu