Logo jako ochranná známka

Máte zaregistrované logo jako ochrannou známku? A vytvořil pro Vás toto logo grafik nebo kdokoli jiný? Pak nezapomeňte ošetřit své vztahy s autorem loga tak, abyste své logo mohli užívat jen vy.

Myslíte si, že je to automatické? Omyl. Autorský zákon sice podpůrně předepisuje pro dílo na objednávku režim tzv. domněnky licence, dle které platí, že autor díla na objednávku poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, ale zároveň stanoví, že autor může dílo na objednávku užít i sám a poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele. To vše, není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak.

Proto je tak důležité „sjednat jinak“. Jak? Tak, jak vyhovuje vám!

Exkluzivně, neomezeně, včetně souhlasu s registrací loga jako ochranné známky ve Váš prospěch.

Proč byste se nějakým souhlasem měli zabývat?

Protože autor loga je jinak oprávněn podat námitky proti zápisu Vaší ochranné známky.

Že už máte ochrannou známku zaregistrovanou?

Bezva, ale pak může autor loga podat z titulu svého autorského práva návrh na prohlášení Vaší ochranné známky za neplatnou.

#Teorie

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting