Myslíte to se svou značkou vážně? Dejte jí symbol!

Se symboly jako ® nebo ™ se u značek můžeme setkávat poměrně často, ale k čemu vlastně jsou? Jak se dají získat a má to vůbec smysl?

Symboly slouží jako spolehlivý a mezinárodně uznávaný prostředek ochrany značky. Jejich užitím vysíláte signál všem ostatním, kteří by přišli se shodným nebo podobným označením (ať už výrobku či služby), že svou značku skutečně užíváte a v případě potřeby ji také budete bránit - například prostřednictvím námitky proti zápisu přihlášeného označení.

Z čeho si vybrat?

Mezi nejznámější známkové symboly patří registrovaná ochranná známka ® (R v kroužku) a ™ (Trademark). Výjimečně se pak můžete setkat se symbolem SM (Service Mark).

● Trademark TM

TM je symbolem užívané obchodní značky v oblasti zboží a jeho připojením ke značce dává její uživatel najevo, že si k ní nárokuje práva a ochranu - značka je jeho. Užití symbolu TM není v USA podmíněno registrací ochranné známky, a tak se nabízí jeho obdobná aplikace i u nás, jenže dokud se Češi nenaučí rozlišovat od sebe jednotlivé známkové symboly, bude hrozit, že vám bude vyčítáno, že neoprávněně vytváříte dojem registrované ochranné známky a tím se dopouštíte nekalé soutěže. Takže pozor, raději s použitím tohoto symbolu počkejte po zápisu ochranné známky.

● Service Mark SM

Hodnota i forma užití SM je prakticky totožná s výše uvedeným trademarkem, pouze s tím rozdílem, že se týká oblasti služeb. Stejně jako ™ pak upozorňuje na to, že si nárokujete práva ke značce, pod kterou své služby poskytujete.

Registrovaná ochranná známka ®

Nejvyšším stupněm je symbol ® (R v kroužku), který označuje registrované ochranné známky zapsané v rejstříku příslušného úřadu průmyslového vlastnictví. Takové značky mají právní ochranu v rozsahu zapsaného seznamu výrobků a služeb a nehraje roli, zda jde o zboží nebo služby.

Užívání symbolu registrované ochranné známky není povinné - pokud ® u své značky uvádět nechcete, k užívání vás nikdo nutit nebude.

Stejně tak se můžete rozhodnout, že místo ® připojíte po registraci ochranné známky ke značce symbol TM.

Mám symbol, kam s ním?

Jakým způsobem známkové symboly ke značce připojit? To český právní řád neřeší. Tradičně se symboly umisťují do pravého horního, nebo dolního rohu. V praxi se s nimi ale můžete setkat kdekoli v rámci označení, ze kterého je značka tvořena.

Ať už symbol připojíte ke své značce jakkoli, nikdy jej neužívejte tak, aby mohl klamat spotřebitele (např. připojením k obecnému/popisnému slovnímu prvku). To byste se totiž rázem ocitli v režimu nekalé soutěže a o rozpor se zákonem o ochraně spotřebitele, který také připadá v úvahu, určitě nestojíte.

Máte-li zapsanou slovní ochrannou známku, kterou ale užíváte jako logo, umístěte ® do pravého horního rohu chráněného slovního prvku (ne celého loga), aby bylo zřejmé, že užíváte slovní ochrannou známku.

Vyplatí se to?

A víte o lepším způsobu, jak dát všem najevo, že to se svou značkou myslíte vážně?

PS: ® není to samé jako ©. C v kroužku je symbolem autorského práva. Pomocí jeho umístění k dílu dáváte na vědomí, že si nárokujete autorské právo k němu - ať už jde o hudební nahrávku, text, sochu nebo video atd.

Mohlo by vás zajímat:

Proč nezůstávat u obchodní firmy popisuji ve článku Obchodní firma ochranu vaší značky nespasí

7 nejdůležitějších novinek roku 2019 v ochranných známkách

Když hledáte informace o ochranných známkách, pomůže vám mých 9 tipů pro práci s databází ÚPV

Komu patří vaše logo?

Potřebujete vědět víc?

Přijďte na mé školení ,Braň svou značku nebo se vám mohu věnovat osobně.

#Teorie

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting