Námitky proti zápisu přihlášeného označení

Námitky představují hlavní nástroj obrany proti zápisu označení, které nemá v rejstříku ochranných známek co dělat.

Námitky slouží k obraně starších práv třetích osob - k jejich podání jsou oprávněny pouze zákonem stanovené osoby za splnění dalších podmínek.

Smyslem námitek je zabránit zápisu označení, které by zasahovalo do už existujících starších práv (ochranné známky, průmyslového vzoru, osobnostních práv, autorského práva aj.).

V případě úspěchu námitek je napadená přihláška v požadovaném rozsahu zamítnuta.

Kdo je oprávněn podat námitky stanoví zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.) v § 7. Je to v první řadě

  • vlastník shodné nebo podobné ochranné známky zapsané pro shodné nebo podobné výrobky a služby,
  • vlastník starší známky s dobrým jménem, které by mohlo být dotčeno,
  • vlastník staršího shodného nebo podobného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky a služby,
  • vlastník jiného průmyslového práva,
  • autor, do jehož autorských práv bylo přihláškou ochranné známky zasaženo, a další

Lhůta k podání námitek jsou tři měsíce od zveřejnění přihlášeného označení.

Podání námitek je zpoplatněno (ÚPV - 1000,-Kč).

#Sporyoochrannéznámky #Řízeníoregistraci #Teorie

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting