Národní, mezinárodní a evropská ochranná známka

Víte, jaké máte možnosti ochrany své značky v zahraničí? Za současné situace, kdy se trhy stále více propojují a menší podnikatelé ztrácí ostych expandovat, se vám alespoň základní přehled o možnostech mezinárodní ochrany bude hodit.

Mezinárodní ochrana značky totiž nemusí nutně znamenat vysokou administrativní zátěž a nekonečnou komunikaci s právníky kdoví odkud. Svoji značku můžete téměř po celém světě chránit takřka z domu. A to už stojí za úvahu.

Z Čech až na konec světa

Většina podnikatelů začíná s národní ochrannou známkou ve státě, kde podniká. Ta ale poskytuje ochranu jen na území daného státu - pro všechny ostatní území se stále jedná o volné označení, které v zásadě může užívat kdokoli.

Před expanzí do zahraničí přichází na řadu otázka, jak v nových teritoriích svoji značku ochránit. nnnMožnosti jsou v podstatě tři:

Začít můžete i s evropskou ochrannou známkou

Je čistě na vás, kterou ze známek zvolíte, ale měli byste vědět, že každá z nich přináší jiné výhody, možnosti i komplikace. nnnNejnáročnější je cesta podání národních přihlášek do jednotlivých států zájmu, s níž jsou spojeny administrativní, legislativní a především jazykové komplikace. Přihlašovatel musí podat přihlášku ochranné známky u každého národního úřadu zvlášť a vždy se u toho řídit konkrétními národními předpisy a podmínkami. To v některých „exotických státech“ přináší mnoho starostí ohledně jazykové bariéry, znalostí místního právního prostředí a v drtivé většině i nutnosti právního zastoupení. Časovou a finanční náročnost si určitě dovedete představit.

Pokud už před podáním přihlášky ochranné známky víte, že chcete v budoucnu expandovat do EU, je evropská ochranná známka neboli ochranná známka EU tou správnou volbou. V případě zápisu získáte ochranu nejen ve stávajících členských státech, ale i v těch, které v budoucnu k EU přistoupí. Zásadní výhodou je řízení v českém jazyce – jiný, a sice jeden z úředních jazyků EU, si musíte vybrat pouze pro případ sporných řízení. Evropské ochranné známky uděluje EUIPO (Úřad EU pro duševní vlastnictví).

Když víte, že budete v budoucnu expandovat mimo EU, je ve většině případů dobré zvážit variantu mezinárodní ochranné známky. Její výhoda je v tom, že jednou přihláškou můžete získat ochranu značky ve více státech, které spolu nemají teritoriálně nic společného. Nevýhodou je poměrně zdlouhavé a drahé řízení. Mezinárodní ochranné známky uděluje WIPO (World Intellecual Property Organization).

Spočítejte si náklady

Potřebujete-li chránit značku ve více státech, národní varianta bývá nejdražší. Zaplatíte totiž správní poplatky i náklady právního zastoupení v každé zemi zvlášť.

U evropské ochranné známky jsou poplatky dány pevnou sazbou (850 EUR za 1 třídu, 900 EUR za 2 třídy + každá další třída nad 2 znamená příplatek 150 EUR.)

U mezinárodní ochranné známky závisí výše poplatků na značce, jakou přihlašujete, státu původu a vyznačených státech, ve kterých požadujete ochranu. Vyzkoušejte kalkulačku poplatků spojených s podáním mezinárodní ochranné známky.

Je dobré vědět

Každý druh ochranné známky má svá specifika a rozhodovací praxe jednotlivých úřadů se liší. Rozdíly panují zejména mezi národní a evropskou ochrannou známkou, s čímž je při rozhodování o registraci toho kterého druhu ochranné známky třeba počítat.

Chcete vědět víc? Přečtěte si vše potřebné o českých národních ochranných známkách - externí odkaz, evropských ochranných známkách - externí odkaz i mezinárodních ochranných známkách - externí odkaz přímo na stránkách úřadů, které je registrují.

#Ochrannéznámkyobecně #Teorie

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting