Národní, mezinárodní a evropská ochranná známka

June 2, 2015

 

 

 

Víte, jaké máte možnosti ochrany své značky v zahraničí? Za současné situace, kdy se trhy stále více propojují a menší podnikatelé ztrácí ostych expandovat, se vám alespoň základní přehled o možnostech mezinárodní ochrany bude hodit.

 

 

 

Mezinárodní ochrana značky totiž nemusí nutně znamenat vysokou administrativní zátěž a nekonečnou komunikaci s právníky kdoví odkud. Svoji značku můžete téměř po celém světě chránit takřka z domu. A to už stojí za úvahu.

 

Z Čech až na konec světa

Většina podnikatelů začíná s národní ochrannou známkou ve státě, kde podniká. Ta ale poskytuje ochranu jen na území daného státu - pro všechny ostatní území se stále jedná o volné označení, které v zásadě může užívat kdokoli.

Před expanzí do zahraničí přichází na řadu otázka, jak v nových teritoriích svoji značku ochránit. 

Možnosti jsou v podstatě tři:

 

Začít můžete i s evropskou ochrannou známkou

Je čistě na vás, kterou ze známek zvolíte, ale měli byste vědět, že každá z nich přináší jiné výhody, možnosti i komplikace. 

Nejnáročnější je cesta podání národních přihlášek do jednotlivých států zájmu, s níž jsou spojeny administrativní, legislativní a především jazykové komplikace. Přihlašovatel musí podat přihlášku ochranné známky u každého národního úřadu zvlášť a vždy se u toho řídit konkrétními národními předpisy a podmínkami. To v některých „exotických státech“ přináší mnoho starostí ohledně jazykové bariéry, znalostí místního právního prostředí a v drtivé většině i nutnosti právního zastoupení. Časovou a finanční náročnost si určitě dovedete představit.

 

Pokud už před podáním přihlášky ochranné známky víte, že chcete v budoucnu expandovat do EU, je evropská ochranná známka neboli ochranná známka EU tou správnou volbou. V případě zápisu získáte ochranu nejen ve stávajících členských státech, ale i v těch, které v budoucnu k EU přistoupí. Zásadní výhodou je řízení v českém jazyce – jiný, a sice jeden z úředních jazyků EU, si musíte vybrat pouze pro případ sporných řízení. Evropské ochranné známky uděluje EUIPO (Úřad EU pro duševní vlastnictví). 

 

Když víte, že budete v budoucnu expandovat mimo EU, je ve většině případů dobré zvážit variantu mezinárodní ochranné známky.  Její výhoda je v tom, že jednou přihláškou můžete získat ochranu značky ve více státech, které spolu nemají teritoriálně nic společného. Nevýhodou je poměrně zdlouhavé a drahé řízení.  Mezinárodní ochranné známky uděluje WIPO (World Intellecual Property Organization).

 

Spočítejte si náklady 

Potřebujete-li chránit značku ve více státech, národní varianta bývá nejdražší. Zaplatíte totiž správní poplatky i náklady právního zastoupení v každé zemi zvlášť.

 

U evropské ochranné známky jsou poplatky dány pevnou sazbou (850 EUR za 1 třídu, 900 EUR za 2 třídy + každá další třída nad 2 znamená příplatek 150 EUR.)

 

U mezinárodní ochranné známky závisí výše poplatků na značce, jakou přihlašujete, státu původu a vyznačených státech, ve kterých požadujete ochranu. Vyzkoušejte kalkulačku poplatků spojených s podáním mezinárodní ochranné známky.  

 

Je dobré vědět

Každý druh ochranné známky má svá specifika a rozhodovací praxe jednotlivých úřadů se liší. Rozdíly panují zejména mezi národní a evropskou ochrannou známkou, s čímž je při rozhodování o registraci toho kterého druhu ochranné známky třeba počítat.

 

Chcete vědět víc? Přečtěte si vše potřebné o českých národních ochranných známkách - externí odkaz, evropských ochranných známkách - externí odkaz i mezinárodních ochranných známkách - externí odkaz přímo na stránkách úřadů, které je registrují.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejnovější příspěvky

January 11, 2018

Please reload

Archiv
Please reload

Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

©2017 by Jindra Šulcová. Design by Vkontextu