Obchodní firma ochranu vaší značky nespasí

Kategorie:

Vlastníte obchodní firmu a domníváte se, že díky tomu máte ochranu značky vyřešenou? Není tomu tak.

Obchodní firma i ochranná známka vytváří své vlastní systémy ochrany, který každý slouží k jinému účelu. Spoléhat jen na obchodní firmu nestačí – ta sama o sobě značku neochrání.

Obchodní firma slouží k identifikaci subjektu zapsaného v obchodním rejstříku, ne k ochraně značky. Zapsaná obchodní firma automaticky negarantuje zápis odpovídající ochranné známky do rejstříku. Základním nástrojem ochrany značky zůstává ochranná známka.

Proč?

Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Její fungování upravuje občanský zákoník, ze kterého vyplývají i podmínky jejího vzniku – nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou a působit klamavě. Obchodní firma tak nechrání proti ničemu jinému, než že později vnikne další subjekt se stejným názvem.

Při zápisu obchodní firmy soud nebo notář nezkoumá v podstatě nic jiného, než jestli se tato firma odlišuje od už existujících obchodních firem. Nezkoumá, zda se obchodní firma bude z pohledu práva chovat na trhu jako značka ani existenci starších práv na označení (ochranných známek, nezapsaných značek, označení původu výrobků, zeměpisných označení).

Kdo se na cestě k chráněné značce zasekne u registrace obchodní firmy, aniž by došel k registraci ochranné známky, nedozví se nic o tom, jak si jeho značka skutečně stojí z pohledu práva a jestli vůbec nějakou značku má.

Propadnout iluzi chráněné značky jen na základě zapsané obchodní firmy se nevyplácí. O tom se přesvědčí každý, kdo se jen na základě obchodní firmy pustí do sporu o značku. Jestli totiž nemá ochranu značky dále rozpracovanou, dopadne velmi pravděpodobně jako sedlák u Chlumce.

Kdy může obchodní firma pomoct s ochranou značky

Aby byla obchodní firma schopná ochránit značku v přijatelném rozsahu, musí být při jejím výběru respektována pravidla, která v občanském zákoníku nenajdeme.

Jsou jimi distinktivita (rozlišovací způsobilost) značky a dostatečná odlišnost od dříve vzniklých starších práv na označení (ochranných známek/nezapsaných značek a označeních původu výrobků/zeměpisných označení).

Když je jako obchodní firma zvoleno nedistinktivní označení, které není schopné odlišit původ výrobků nebo služeb, nebude se toto označení na trhu chovat jako značka, a proto nebude chráněno.

Stejně tak v případě, že je obchodní firma zaměnitelná se starší ochrannou známkou, chráněnou nezapsanou značkou nebo označením původu výrobků, může být její nositel později z tohoto důvodu donucen změnit svůj název tak, aby se starším označením nekolidovala. Iluze chráněné značky bude v tu ránu ta tam.

Na obchodní firmy ve sporech o značky čeká ještě jedno velké ALE, a tím je ,povinný průkaz užívání. Kdo na obranu svých práv ke značce argumentuje obchodní firmou, musí v každém řízení zvlášť prokázat, že ji skutečně na trhu užívá ve spojení s výrobky a službami, o kterých to tvrdí. To vše v dostatečně kvalitě a kvantitě. Sběr takovýchto důkazů zabere hodiny času a nevede k jistým výsledkům. Naopak – průkaz užívání přináší jen rizika. Nikde není dáno, že shromážděné důkazy budou dostatečně přesvědčivé. Nejsou-li, spor je ztracen.

Registrujte ochranné známky

Jak tedy ochránit značku, aby k něčemu podobnému nedošlo? Vedle obchodní firmy je potřeba pojistit ochranu značky i registrací ochranné známky, která je mimo jiné i garancí, že v případě sporu budete mít důkaz o existenci práva ke značce během několika minut online.

Mohlo by vás zajímat:

Na stránce Registrace ochranné známky - vše, co jste chtěli vědět se dozvíte vše podstatné k registraci ochranné známky

Článek Bez důkazů o užívání nemáte značku vám pomůže zorientovat se v tom, jakým způsobem užívat nezapsanou značku

Potřebujete vědět víc?

Přijďte na mé školení Braň svou značku nebo se vám mohu věnovat osobně.

#Teorie #Obchodnífirmaochrannáznámka

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting