Obsahové náležitosti licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví

August 1, 2012

Obsahové náležitosti licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví řadíme do tří základních kategorií:

 • podstatné náležitosti

 • pravidelné náležitosti

 • nahodilé náležitosti

 

Podstatné náležitosti licenční smlouvy jsou ustanovení, která každá smlouva musí obsahovat, aby se jednalo o licenční smlouvu.

 

Jedná se o:

 • určení smluvních stran

 • určení předmětu licence

 • určení rozsahu licence

 • ujednání o odměně za udělenou licenci.

 

Pravidelné náležitosti licenční smlouvy jsou ustanovení, která sice nemusí být v licenční smlouvě obsažena, obvykle se v ní ale vyskytují.

 

Jedná se typicky o ustanovení upravující realizaci smlouvy samotné, tedy:

 • kontrola kvality licencovaných výrobků

 • označování licencovaných výrobků

 • odpovědnost za vady licencovaných výrobků

 • odpovědnost za škodu

 • postup v případě neoprávněného užívání licencovaných práv

 • doba trvání smlouvy

 • platební podmínky, aj.

 

Nahodilé náležitosti licenční smlouvy jsou ustanovení, která se v licenčních smlouvách vyskytují zcela nepravidelně (nahodile).

 

Jedná se například o:

 • smluvní pokuty

 • doložky o výměně informací

 • podmínky účinnosti smlouvy, aj.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejnovější příspěvky

January 11, 2018

Please reload

Archiv
Please reload

Hledání podle štítků
Následujte nás
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

©2017 by Jindra Šulcová. Design by Vkontextu