Obsahové náležitosti licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví

Obsahové náležitosti licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví řadíme do tří základních kategorií:

 • podstatné náležitosti
 • pravidelné náležitosti
 • nahodilé náležitosti

Podstatné náležitosti licenční smlouvy jsou ustanovení, která každá smlouva musí obsahovat, aby se jednalo o licenční smlouvu.

Jedná se o:

 • určení smluvních stran
 • určení předmětu licence
 • určení rozsahu licence
 • ujednání o odměně za udělenou licenci.

Pravidelné náležitosti licenční smlouvy jsou ustanovení, která sice nemusí být v licenční smlouvě obsažena, obvykle se v ní ale vyskytují.

Jedná se typicky o ustanovení upravující realizaci smlouvy samotné, tedy:

 • kontrola kvality licencovaných výrobků
 • označování licencovaných výrobků
 • odpovědnost za vady licencovaných výrobků
 • odpovědnost za škodu
 • postup v případě neoprávněného užívání licencovaných práv
 • doba trvání smlouvy
 • platební podmínky, aj.

Nahodilé náležitosti licenční smlouvy jsou ustanovení, která se v licenčních smlouvách vyskytují zcela nepravidelně (nahodile).

Jedná se například o:

 • smluvní pokuty
 • doložky o výměně informací
 • podmínky účinnosti smlouvy, aj.

#Licence #Licenčnísmlouvy

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting