Ochranná značka, obchodní značka a spol.

Kategorie:

Hledáte ochrannou značku? Jste blízko. Ochranná značka je totiž název, který se běžně používá pro označení podobně znějícího institutu – ochranné známky. Nebojte, nejste jediní, kdo si to spletli, snad stejně často se o ochranné známce mluví jako o registrační značce, registrované obchodní známce atd.

Co je to?

Ochranná známka je právní nástroj ochrany značky. Podobně jako zámek na kolo slouží ochranná známka jako pomyslný zámek na značku - chrání ji před zneužitím.

Chrání ale značku jen tak dobře, jak dobře je nadefinovaná. Skutečný rozsah ochrany, který ochranná známka přináší, závisí na tom:

  • jak dobře je značka vybraná
  • jak moc se odlišuje od ostatních starších práv
  • jaké má právo priority
  • jaký druh ochranné známky je zapsán
  • jak dobře je zvolen seznam výrobků a služeb
  • teritorium, ve kterém je chráněna, a další

Je to nehmotná věc – nemůžete ji vzít do ruky. Podobně jako patenty, užitné vzory a průmyslové vzory patří i ochranné známky mezi tzv. průmyslová práva, která jsou součástí celého systému práv duševního vlastnictví (IP = Intellectual Property, IPR = Intellectual Property Rights).

Jak ji získat

Jako všechna průmyslová práva vzniká i ochranná známka registrací ve speciálním rejstříku (rejstřík ochranných známek). Té předchází řízení o registraci vedené před příslušným úřadem průmyslového vlastnictví, kterým je v případě české národní ochranné známky Úřad průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV), v případě ochranné známky EU EUIPO, v případě mezinárodní známky WIPO a u zahraničních známek mimo EU a WIPO národní úřady jednotlivých států.

Jak vidíte, ochranných známek je víc druhů. Díky tomu, že ochrana průmyslového vlastnictví vychází z mezinárodních dohod z 19. století, ovládají všechny druhy ochranných známek stejné principy. To je velká výhoda, protože když se je jednou naučíte, plus mínus víte, jak fungují ochranné známky po celém světě.

Doba ochrany

Ochranná známka platí 10 let od podání přihlášky, v posledním roce platnosti je možné požádat o její obnovu na dalších deset let, a to i opakovaně. Můžete ji tak prodlužovat do nekonečna. Čím starší ochrannou známku máte, tím vyšší hodnotu má, za podmínky, že je užívána. Neobnovená ochranná známka zaniká a značka, kterou chránila, se stává volným označením (ale pozor, jen za předpokladu, že na trhu opravdu už není užívána).

Tušíte správně, blog na těchto stránkách je celý věnovaný ochranným známkám a souvisejícím tématům. Tak ať najdete, co hledáte!

Mohlo by se hodit:

Potřebujete vědět víc?

Přijďte na mé školení ,Braň svou značku nebo se vám mohu věnovat osobně.

#ochrannáznámka #ochrannéznámky

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting