top of page

Ochranné známky v Latinské Americe


Chcete si svou ochrannou známku zaregistrovat mimo Českou republiku? Může vás potkat řada překvapení. V článku si přiblížíme, jak proces probíhá v Latinské Americe.


Co se týče ochrany duševního vlastnictví, je Latinská Amerika někde jinde než Evropa, Severní Amerika a Asie. Vybrali jsme ty nejzásadnější rozdíly.

Nemožnost podat přihlášku ochranné známky pro více tříd výrobků a služeb

Z Evropy jsme zvyklí podávat přihlášky ochranných známek pro více tříd výrobků a služeb. Na to můžeme v Latinské Americe zapomenout. Tam je obvykle možné podat jednu přihlášku jen pro jednu třídu výrobků / služeb. V případě, že potřebujeme chránit značku ve více třídách, musíme podat víc přihlášek. Počet tříd výrobků a služeb tak odpovídá počtu přihlášek ochranných známek.


Jiná struktura správních poplatků

Placení poplatků pouze za podání přihlášky je další věc, která je v Evropě obvyklá. Další poplatky se platí až v desátém roce platnosti známky za její obnovu – prodloužení platnosti na dalších deset let.


V Latinské Americe to tak jednoduché není. Kromě poplatků za přihlášku většina úřadů průmyslového vlastnictví vybírá i poplatky za registraci. Jsou splatné až v případě, že je známka skutečně zapsána do rejstříku ochranných známek.


Poplatky za přihlášky

Správní poplatky za přihlášku se v Latinské Americe pohybují v dost podobných relacích jako v evropských státech:


Argentina: 280 USD
Brazílie: 210 USD
Chile: 300 USD
Panama: 200 USD
Peru: 360 USD

Poplatky za registraci ochranné známky

O to víc překvapí, jak vysoké jsou registrační poplatky:

Argentina: 200 USD

Brazílie: 1000 USD

Chile: 500 USD

Najdou se ale i světlé výjimky: Panama a Peru registrační poplatky nevybírají.

Náklady právního zastoupení

Argentina: od 500 USD
Brazílie: od 600 USD
Chile: od 600 USD
Panama: od 550 USD
Peru: od 500 USD

Legalizace plné moci

Ve státech Latinské Ameriky si pro své právní zástupce často nevystačíte s obyčejnou nebo notářem ověřenou plnou mocí. Úřady průmyslového vlastnictví často vyžadují plnou moc s apostilou nebo dokonce superlegalizovanou (vícekrát ověřenou) plnou moc.

Vše trvá

Poslední specialitou, na kterou se musíte připravit, je délka řízení. V některých státech Jižní Ameriky vše neskutečně dlouho trvá. Nejhůře je na tom Brazílie, kde řízení o registraci ochranné známky běžně trvá i 3 roky. Argentina hlásí délku řízení 20-24 měsíců. Obrňte se proto trpělivostí a vydržte. Rada na závěr: když o svém právním zástupci dlouho neuslyšíte, doptejte se pro jistotu na stav věci.


Mohlo by vás zajímat:

Ochranné známky FAQ

Registrace ochranné známky - vše, co jste chtěli vědět


Potřebujete vědět víc?

Přijďte na mé školení Braň svou značku nebo se vám mohu věnovat osobně.#OchrannéznámkyvLatinskéAmerice #Registraceochrannéznámkycena

Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Zatím žádné štítky
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page