Popisná označení ano či ne?

Ať už se pohybujete v jakémkoli oboru, možná Vás někdy napadlo, že byste měli rádi určité obecné slovní označení jen pro sebe.

Jakkoli může být představa exkluzivity takového označení lákavá, doporučuji od ní upustit. Důvody proto jsou jasné:

Popisnost označení = nemožnost registrace ochranné známky

Výlučně popisná označení jsou ze zákona vyloučena ze zápisu do rejstříku ochranných známek. Tato výluka se vztahuje pouze na označení, která sestávají výlučně z popisných prvků (slovní označení).

Jediná cesta k registraci popisné ochranné známky tak vede přes grafickou úpravu označení. Co tím ale získáte? Podle mě nic moc, protože ochranná známka zapsaná v takové podobě vám stejně nepřinese právní postavení, které jste měli v úmyslu získat.

Proč? Protože se rozsah její ochrany bude odvíjet právě od toho grafického zpracování Vašeho označení, nikoli od slovních prvků v něm obsažených.

Zapsané popisné označení = snadný terč

Výjimečně se vám může povést zaregistrovat slovní popisné označení jako ochrannou známku - typicky v případě, že podáte přihlášku ochranné známky dřív, než se odpovídající označení v ČR začne běžně užívat.

Tak se to v roce 2001 povedlo dnešní společnosti Heineken Česká republika, a.s. s ochrannou známku „RADLER“ (č. zápisu 241498) zapsanou mj. pro „míchaný nápoj s obsahem piva“.

A jak to bylo dál? Tak jak muselo – když přišla móda ovocných piv i k nám a konkurence zjistila, že označení „RADLER“ je chráněno zapsanou ochrannou známkou, podala návrh na prohlášení této ochranné známky za neplatnou z důvodu, že byla byla do rejstříku zapsána v rozporu se zákonem. Tomuto návrhu bylo vyhověno a známka „RADLER“ byla prohlášena za neplatnou, v důsledku čehož je na ni třeba nahlížet tak, jako by vůbec nebyla zapsána.

Resumé?

I kdyby se vám čistě popisné označení podařilo zaregistrovat jako ochrannou známku, pravděpodobně by bylo jen otázkou času, kdy o ni přijdete. A registrovat popisné označení v grafické úpravě? Často to nedává smysl.

Je zde sice možnost, že se Vám podaří čistě popisné označení zaregistrovat díky prokázání tzv. získané rozlišovací způsobilosti, tj. případ, kdy popisné označení získá rozlišovací způsobilost masivním užíváním na trhu, na tuto možnost bych být Vámi ale rozhodně nespoléhala.

Co s tím?

Zapomeňte na popisná označení a hledejte pro své výrobky a služby označení, která jsou ve vztahu k nim fantazijní. To je totiž ta nejlepší cesta, jakou se můžete vydat. Není sice snadná a už vůbec ne rychlá, ale má význam! Spojte marketing a právo a vytvořte značku, která bude fungovat pohledem obou oborů.

#Teorie

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting