Postup v případě porušování práv k ochranné známce

August 19, 2013

 

 

 

Zjištěné porušování práv k ochranné známce je možné řešit celou řadou dostupných nástrojů.

 

 

 

 

 

 

Máte v podstatě na výběr z následujících možností:

  1. pokus o smírné vyřešení sporu

  2. využití dostupných veřejnoprávních prostředků

  3. civilní řízení soudní

 

Smírné řešení

Vždy máte nejlepší vyřešit věc mimosoudně. Ne vždy je to ale možné, proto nepodaří-li se vám věc vyřešit smírnou cestou, máte na výběr mezi veřejnoprávními a soukromoprávními prostředky ochrany práv.

 

Veřejnoprávní prostředky ochrany známkových práv

 

SPORNÁ ŘÍZENÍ PŘED ÚPV

 

Je-li právo k ochranné známce porušováno pozdější registrací nebo přihláškou ochranné známky, bude na pořadu dne sporné řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví.

 

Mezi sporná řízení před ÚPV patří:

  • řízení o námitkách proti zápisu přihlášeného označení,

  • řízení o zrušení ochranné známky,

  • řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

 

OCHRANA POSKYTOVANÁ CELNÍMI ORGÁNY

 

Jestli produkujete výrobky pod vlastní značkou chráněnou ochrannou známkou, zvažte využití ochrany poskytované celními orgány na základě zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Je možné zaevidovat ochrannou známku na celním ředitelství s žádostí o přijetí opatření, v důsledku čehož vás budou celní orgány informovat o každém výskytu zboží, o kterém se budou domnívat, že porušuje práva k vaší ochranné známce. 

 

Soukromoprávní prostředky ochrany známkových práv

Když to nejde jinak, je potřeba řešit spor v rámci civilního řízení soudního. Žaloby na ochranu známkových práv typicky obsahují žalobní nároky zdržovací (tj. určení povinnosti zdržet se závadného jednání), odstraňovací (určení povinnosti odstranit závadný stav) a satisfakční (určení povinnosti zaplatit náhradu škody).

 

Zlaté pravidlo zní: čím lépe ošetříte vztahy se svými obchodními partnery, tím lépe si povedete ve sporech.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejnovější příspěvky

January 11, 2018

Please reload

Archiv
Please reload

Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

©2017 by Jindra Šulcová. Design by Vkontextu