Postup v případě porušování práv k ochranné známce

Zjištěné porušování práv k ochranné známce je možné řešit celou řadou dostupných nástrojů.

Máte v podstatě na výběr z následujících možností:

  1. pokus o smírné vyřešení sporu
  2. využití dostupných veřejnoprávních prostředků
  3. civilní řízení soudní

Smírné řešení

Vždy máte nejlepší vyřešit věc mimosoudně. Ne vždy je to ale možné, proto nepodaří-li se vám věc vyřešit smírnou cestou, máte na výběr mezi veřejnoprávními a soukromoprávními prostředky ochrany práv.

Veřejnoprávní prostředky ochrany známkových práv

SPORNÁ ŘÍZENÍ PŘED ÚPV

Je-li právo k ochranné známce porušováno pozdější registrací nebo přihláškou ochranné známky, bude na pořadu dne sporné řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví.

Mezi sporná řízení před ÚPV patří:

  • řízení o námitkách proti zápisu přihlášeného označení,
  • řízení o zrušení ochranné známky,
  • řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

OCHRANA POSKYTOVANÁ CELNÍMI ORGÁNY

Jestli produkujete výrobky pod vlastní značkou chráněnou ochrannou známkou, zvažte využití ochrany poskytované celními orgány na základě zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Je možné zaevidovat ochrannou známku na celním ředitelství s žádostí o přijetí opatření, v důsledku čehož vás budou celní orgány informovat o každém výskytu zboží, o kterém se budou domnívat, že porušuje práva k vaší ochranné známce.

Soukromoprávní prostředky ochrany známkových práv

Když to nejde jinak, je potřeba řešit spor v rámci civilního řízení soudního. Žaloby na ochranu známkových práv typicky obsahují žalobní nároky zdržovací (tj. určení povinnosti zdržet se závadného jednání), odstraňovací (určení povinnosti odstranit závadný stav) a satisfakční (určení povinnosti zaplatit náhradu škody).

Zlaté pravidlo zní: čím lépe ošetříte vztahy se svými obchodními partnery, tím lépe si povedete ve sporech.

#Sporyoochrannéznámky

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting