Právo přednosti (princip priority)

Princip priority představuje základní zásadu systému průmyslových práv.

Právo přednosti (právo priority) je vyjádřením zásady kdo dřív přijde, ten dřív bere. Představuje procesní výhodu (přednost) přihlašovatele ochranné známky před každým, kdo později přihlásí shodnou nebo podobnou ochrannou známku pro shodné nebo podobné výrobky a služby.

Právo přednosti vzniká zásadně podáním přihlášky ochranné známky. Jedná se ale jen o procesní oprávnění. Hmotné právo k ochranné známce vzniká až jejím zápisem.

Právo přednosti je mezinárodně uznávaným principem, proto jej můžete využít i při přihlašování ochranných známek do zahraničí - když uplatníte právo přednosti v přihlášce ochranné známky v kterémkoli členském státu Madridské Unie do půl roku od podání původní přihlášky v jiném členském státu unie, tamní úřad posune datum práva přednosti u pozdější přihlášky zpětně k datu, kdy byly podána původní přihláška.

U ostatních průmyslových práv (patentů,užitných vzorů, průmyslových vzorů a spol.) se princip priority uplatňuje obdobně.

#Teorie

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting