Převod a přechod ochranné známky

July 26, 2012

Převod a přechod ochranné známky jsou dva základní způsoby dispozice s vlastnictvím ochranné známky. Každý se však uplatní v jiné situaci.

 

Převod ochranné známky

Převodem se rozumí dobrovolný dispoziční úkon vlastníka ochranné známky, kterým přenechává známková práva svému právnímu nástupci. K převodu ochranné známky dochází na základě písemné smlouvy. V případě převodu se tedy jedná o nabytí vlastnického práva k ochranné známce z vůle jejího původního vlastníka.

 

Převod ochranné známky je vůči třetím osobám účinný až jeho zápisem do rejstříku ochranných známek.

 

Přechod ochranné známky

Oproti tomu k přechodu ochranné známky dochází nezávisle na vůli jejího původního vlastníka. Přechod ochranné známky je totiž odvozen od jiné právní skutečnosti než je dispoziční úkon jejího původního vlastníka.

 

Ochranná známka přechází na nového vlastníka také v případech stanovených zvláštními právními předpisy, typicky ustanoveními občanského zákoníku upravujících dědictví.

 

I přechod ochranné známky je vůči třetím osobám účinný až jeho zápisem do rejstříku ochranných známek.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejnovější příspěvky

January 11, 2018

Please reload

Archiv
Please reload

Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

©2017 by Jindra Šulcová. Design by Vkontextu