Rešerše známkové čistoty

Kategorie:

Rešerše známkové čistoty se obvykle provádí v rámci příprav podání přihlášky ochranné známky. Uplatní se však i v celé řadě dalších případů, např. když se chystáme zahájit užívání nové značky na trhu.

Rešerše známkové čistoty (známková rešerše, rešerše ochranných známek) představuje cílený průzkum rejstříků ochranných známek, jehož účelem je ověrit, zda vybrané označení obstojí v konkurenci starších práv - tj. již zapsaných a přihlášených ochranných známek.

Provedením rešerše známkové čistoty označení zjišťujeme, zda k danému datu existuje ve vybraném rejstříku ochranných známek starší přihláška nebo registrace ochranné známky shodná nebo podobná s rešeršovaným označením, a to pro shodný nebo podobný seznam výrobků a služeb.

Proč je to důležité vědět?

Shodné nebo podobné starší právo zapsané / přihlášené pro shodný nebo podobný seznam výrobků a služeb představuje překážku zápisu / užívání předmětného označení.

Objevíme-li v rejstříku ochranných známek starší právo bránící úspěšné registraci nebo užívání zvoleného označení, to znamená dopadne-li rešerše špatně, je třeba tomu přizpůsobit další postup ve věci, tj. podle okolností případu:

  • ustoupit od registrace nebo užívání vybraného označení, nebo
  • upravit označení tak, aby nezasahovalo do starších práv, nebo
  • přehodnotit původně plánovaný rozsah registrace / užívání vybraného označení, nebo
  • změnit původně plánovanou formu ochrany značky, aj.

Naopak nenajdeme-li v rejstříku ochranných známek žádné označení bránící úspěšnému užívání či registraci zvoleného označení, můžeme bez dalšího přistoupit k podání přihlášky nebo zahájení užívání předmětného označení. Samozřejmě za předpokladu, že bylo označení zvoleno v souladu s požadavky relevantního právního předpisu (např. zákona o ochranných známkách, nařízení o ochranné známce společenství etc.)

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting