Rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví

September 25, 2012

Nejste ztotožněni s rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví? Máte možnost podat proti němu rozklad.

 

Rozklad je řádný opravný prostředek proti prvoinstančnímu rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV). Rozklad je třeba podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení

rozhodnutí a zaplatit správní poplatky 1.000 Kč. Zmeškání lhůty pro podání rozkladu není možné prominout (jedná se o tzv. zákonnou lhůtu). Zároveň je ale možné podat bianco rozklad, který odůvodníte ve lhůtě 1 měsíce. 

 

Rozklad proti rozhodnutí ÚPV musí být věcně odůvodněn a doložen důkazy, přitom odůvodnění může být ÚPV doručeno v dodatečné lhůtě jednoho měsíce ode dne podání rozkladu. Můžete tedy podat bianco rozklad, který odůvodníte ve lhůtě 1 měsíce. Rozklad má odkladný účinek.

 

O rozkladu rozhoduje předseda Úřadu průmyslového vlastnictví s přihlédnutím ke stanovisku rozkladové komise ÚPV. 

 

Podání rozkladu doporučuji velmi dobře zvážit. V případě formální i věcné správnosti rozhodnutí ÚPV (jak je tomu ve většině případů) představuje podaný rozklad pouze zbytečně vynaložené finanční prostředky.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejnovější příspěvky

January 11, 2018

Please reload

Archiv
Please reload

Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

©2017 by Jindra Šulcová. Design by Vkontextu