Slovní, obrazová a kombinovaná ochranná známka

Slovní ochranná známka sestává z označení tvořeného jedním nebo více slovy v běžném písmu. Obrazová ochranná známka je tvořena výlučně obrazovými prvky, kombinovaná ochranná sestává z kombinace slovních a obrazových prvků typicky v podobě loga.

Rozsah ochrany jednotlivých druhů ochranných známek

Stojíte-li před rozhodnutím, jaký druh ochranné známky zvolit, jestli registrovat slovní, obrazovou nebo kombinovanou ochrannou známku, určitě vás zajímá, co vám registrace toho kterého druhu ochranné známky přinese. Pojďme se na to podívat:

Slovní ochranná známka zajišťuje ochranu slovního prvku ji tvořícího jako takového, ale jen ve vztahu k seznamu výrobků a služeb, pro který se vám ji podaří zaregistrovat. Pro ostatní, to znamená nepodobné výrobky a služby se bude dále jednat o označení volné, které může až na výjimky užívat kdokoli.

Obrazová ochranná známka poskytuje ochranu obrazovým prvkům v ní obsažených. Samozřejmě ne všem (detailů si spotřebitel ani nevšimne, těžko proto mluvit o jejich rozlišovací způsobilosti a tím pádem i ochraně). A opět jen ve vztahu k seznamu výrobků a služeb, pro který ji zapíšete.

Kombinovaná ochranná známka chrání primárně grafické zpracování jako takové a slovním prvkům poskytuje ochranu spíše vedlejší (např. chrání před užitím přepisu kombinované ochranné známky v doménovém jméně, ale jen za podmínky, že slovní prvky Vaší známky nepostrádají rozlišovací způsobilost). Opět ve vztahu k zapsanému seznamu výrobků a služeb.

Je potřeba si ale uvědomit, že takovýto popis je hodně schematický, vždy bude záležet na tom, jak je to které označení postavené – jaké má dominantní prvky, co je to za prvky a jak moc dominantní jsou (jestli si jejich dominanci spíš nepřejeme, než že tomu tak ve skutečnosti je).

Jak užívat konkrétní druh ochranné známky

Slovní ochranná známka může být dle ustálené praxe užívána v jakémkoli grafickém provedení, naproti tomu obrazová a kombinovaná ochranná známka má být užívána tak, aby se zapsaná a užívaná podoba označení zásadním způsobem nelišily (liší-li se, zapsaná ochranná známka bude považována za neužívanou, a to je problém).

Když nahlédnete do rejstříku ochranných známek vedeného ÚPV, zjistíte, že v České republice je v současnosti chráněno zhruba pětkrát víc slovních ochranných známek než kombinovaných. Počet obrazových ochranných známek je víc než dvakrát vyšší než těch kombinovaných. Přesto si myslím, že obliba kombinovaných ochranných známek poroste. Proč?

Protože s ochrannou známkou je to jako s jakoukoli jinou věcí – máte-li ji, musíte se o ni starat, což v případě ochranných známek znamená užívat. Nastavit užívání ochranné známky (obzvlášť v případě historických ochranných známek) často nebývá sranda, takže pro ty z vás, kteří primárně užíváte kombinované označení (logo) a třeba nemáte čas řešit nastavení užívání slovní ochranné známky, je jednodušší zaregistrovat kombinovanou ochrannou známku a o nic dalšího se nestarat. Tedy do chvíle, než se rozhodnete pro modernizaci loga.

Prosím pozor: 1.1.2019 nabyla platnosti a účinnosti novela zákona o ochranných známkách, která se velmi úzce dotýká i druhů ochranných známek. Více najdete v článku ,7 nejdůležitějších novinek roku 2019 v ochranných známkách

Potřebujete vědět víc?

Přijďte na mé školení ,Braň svou značku nebo se vám mohu věnovat osobně.

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting