top of page

Smlouva o franchisingu

Smlouva o franchisingu (smlouva o franšíze) představuje právní základ spolupráce smluvních stran - franchisora (poskytovatele franšízy) a franchisanta (nabyvatele franšízy).

Jedná se o tzv. nepojmenovanou smlouvu, tzn. smlouvu, jejíž obsahové náležitosti nejsou předepsány právními předpisy. Obsahem franchisingové smlouvy se zabývá Etický kodex členů České asociace franchisingu, který uvádí následující pravidelné obsahové náležitosti:

 1. stanovení typu spolupráce smluvních partnerů,

 2. předmět smlouvy, včetně práv na označení, vzhled obchodů a provozoven a dalších identifikačních znaků franchisora,

 3. rozsah smlouvy a specifikace prodávaných výrobků a/nebo poskytovaných služeb a/nebo technologií,

 4. postavení a práva franchisora,

 5. postavení a práva franchisanta,

 6. oprávnění a povinnost franchisora rozvíjet a dále zdokonalovat franchisový systém,

 7. povinnosti franchisora,

 8. povinnosti franchisanta,

 9. vztahy v rámci franchisové sítě, vztahy ke konkurenci a ke třetím osobám,

 10. dodací a platební podmínky a vedení účetnictví,

 11. školení franchisanta a jeho zaměstnanců,

 12. franchisové poplatky,

 13. předkupní právo franchisora a podmínky prodeje či postoupení franchisového podniku,

 14. právní nástupnictví,

 15. délka trvání franchisingové smlouvy a možnosti dalšího prodloužení,

 16. podmínky ukončení smlouvy a důvody pro odstoupení od smlouvy,

 17. následky ukončení smlouvy a vzájemné vypořádání.

Vedle smlouvy o franchisingu mohou právní vztahy smluvních stran určovat i franchisingový manuál, projekt, nebo smlouva o prodeji produktů.

#Licenčnísmlouvy #Licence

Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Zatím žádné štítky
Následujte nás
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page