Smlouva o franchisingu

Smlouva o franchisingu (smlouva o franšíze) představuje právní základ spolupráce smluvních stran - franchisora (poskytovatele franšízy) a franchisanta (nabyvatele franšízy).

Jedná se o tzv. nepojmenovanou smlouvu, tzn. smlouvu, jejíž obsahové náležitosti nejsou předepsány právními předpisy. Obsahem franchisingové smlouvy se zabývá Etický kodex členů České asociace franchisingu, který uvádí následující pravidelné obsahové náležitosti:

 1. stanovení typu spolupráce smluvních partnerů,
 2. předmět smlouvy, včetně práv na označení, vzhled obchodů a provozoven a dalších identifikačních znaků franchisora,
 3. rozsah smlouvy a specifikace prodávaných výrobků a/nebo poskytovaných služeb a/nebo technologií,
 4. postavení a práva franchisora,
 5. postavení a práva franchisanta,
 6. oprávnění a povinnost franchisora rozvíjet a dále zdokonalovat franchisový systém,
 7. povinnosti franchisora,
 8. povinnosti franchisanta,
 9. vztahy v rámci franchisové sítě, vztahy ke konkurenci a ke třetím osobám,
 10. dodací a platební podmínky a vedení účetnictví,
 11. školení franchisanta a jeho zaměstnanců,
 12. franchisové poplatky,
 13. předkupní právo franchisora a podmínky prodeje či postoupení franchisového podniku,
 14. právní nástupnictví,
 15. délka trvání franchisingové smlouvy a možnosti dalšího prodloužení,
 16. podmínky ukončení smlouvy a důvody pro odstoupení od smlouvy,
 17. následky ukončení smlouvy a vzájemné vypořádání.

Vedle smlouvy o franchisingu mohou právní vztahy smluvních stran určovat i franchisingový manuál, projekt, nebo smlouva o prodeji produktů.

#Licenčnísmlouvy #Licence

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting