Spory o doménová jména (Doménové spory)

Spory o doménová jména vedou obvykle vlastníci ochranné známky nebo jiného práva z duševního vlastnictví proti držiteli nebo registrátorovi domény, která je shodná nebo zaměnitelná s tímto starším právem.

Důvodem vzniku doménového sporu je nejčastěji porušování práv k ochranné známce nebo jinému právu duševního vlastnictví. Může k němu vést ale i porušení jiného práva.

Typicky se jedná o spory vlastníků ochranných známek se spekulanty, kteří zaregistrovali domény, aby donutili vlastníky ochranných známek k jejich odkupu, nebo aby zabránili registraci předmětných domén ze strany těchto oprávněných osob. Dalším příkladem je registrace shodné nebo zaměnitelné domény ze strany konkurenčního podniku provedená s cílem osvojení zákazníků konkurenta na základě parazitování na jeho dobrém jménu.

Jak vidno, spory o doménová jména nevedou pouze vlastníci ochranných známek, ale také vlastníci jiných nehmotných statků (autorské právo, nezapsaná označení, obchodní firma aj.). Je-li však spor veden na základě práva k nezapsanému nehmotnému statku, dostává se jeho vlastník do méně výhodné pozice, když musí prokazovat protiprávnost jednání držitele / uživatele napadené domény.

Doménové spory řeší jak obecné soudy tak jiné instituce. V České republice jím je Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

#Sporyoochrannéznámky #Domény

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting