Ušetřete 50% na poplatcích za přihlášku ochranné známky

Tento rok máte jedinečnou šanci čerpat až 1500 EUR z evropského grantu a ušetřit polovinu přihlašovacích poplatků za ochrannou známku. A to v rámci evropské podpory malých a středních podniků.

Jak to funguje?

Nejprve podáte žádost o grant (dotaci). Přihlášku ochranné známky podáte až v druhém kroku, když už budete mít v ruce potvrzení, že vám byl grant udělen.

Kdy žádat o grant?

Žádosti se podávají v pěti časových pásmech:

  1. 11. ledna.2021–31. ledna.2021
  2. 1. března 2021–31.března 202
  3. 1. května 2021–31. května 2021
  4. 1. července 2021–31. července 2021
  5. 1. září 2021–30. září 2021.

V každém období se rozdělují 4 miliony Eur a kdo dřív přijde, ten dřív bere.

Pokud požádáte až po rozdělení všech prostředků, nemáte na příspěvek nárok. Proto doporučuji podat žádost brzy ráno prvního dne daného cyklu (tj. např. 11.3.2021 ideálně hned po půlnoci).

Co musíte splnit, abyste měli šanci na grant?

O grant mohou žádat pouze malé a střední podniky, tedy podniky s maximálně 250 zaměstnanci a s celkovým obratem nepřesahujícím 50 milionů EUR.

Grant mohou čerpat pouze plátci DPH. Nárok nemá ani ten, kdo již na stejnou věc obdržel vnitrostátní nebo evropské financování jinou cestou.

Než se pustíte do žádosti, potřebujete:

  1. Rozhodnout se, na co chcete grant čerpat (přihlašovací poplatky nebo i IP scan)
  2. Mít připravené bankovní údaje svého podniku: číslo účtu ve formátu IBAN, kód BIC/SWIFT a osvědčení o registraci plátce DPH.
  3. Vědět, jakých práv duševního vlastnictví (ochranné známky a/nebo průmyslové vzory) se přihláška bude týkat.

Doporučuji také prostudovat webové stránky EUIPO věnované grantu: https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/online-services/sme-fund?fbclid=IwAR0UXlLJ_kEfu_hjX7u_AlLLQaRE3tqguzXTaEt4xSB0wiNSjqXIx4YI82o#application-fees

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting