Varování - zavádějící faktury

Kategorie:

Vlastníci a přihlašovatelé ochranných známek jsou neustále terčem nabídek (zavádějících faktur) obchodních společností, jejichž názvy připomínají úřady průmyslového vlastnictví, prostřednictvím kterých se tyto společnosti - aniž by z hlediska platnosti ochranných známek nabídly jakékoli relevantní protiplnění - snaží získat majetkový prospěch.

Počítejte s tím, že jakmile podáte přihlášku ochranné známky (české, evropské i mezinárodní), během pár dnů vám začnou chodit faktury od těchto a podobných subjektů.

Patří k nim např.:

 • CPTD - Central Patent & Trademark Database, Křenova 40, 602 00 Brno, ČR
 • CP S. L. Publicación Companias Marcas Internacionales, Apt 345, 03724 Moraira (Alicante), España
 • Edition The Marks KFT,9737 BÜK, Ipar utca 10, HU
 • European Central Register of Brands and Patents, Boulevard Bischoffsheim 39, 1000 Brussels/Belgium
 • European Patent and Trademark Register, ul. Morska 35, 75-212 Koszalin, Poland
 • FIPTR – 6574 North State Road 7, Suite 337, Coconut Creek, FL 33076, USA
 • Intellectul Property Agency Ltd., Rue de Colonies 11, 1000 Brussels
 • IPTS Service – ul Dluga 23/25 lok. 21, 00-238 Warszawa
 • Office for international registration, 7 Arlington Gardens, W4 4EZ London, UK
 • Community trade marks and designs ltd (OMIH), 7 Arlington Gardens, W4 4EZ London, UK
 • Patent and Trademark Office Register of Patents, PO Box 649, 661 49 Brno, ČR
 • Register of International Patents, PO Box 649, 661 49 Brno, ČR
 • Registration of International Patent, PO Box 210, 658 10 Brno, ČR
 • TM Publisher, Döblinger Hauptstrasse 7, 1190 Wien, A
 • UPTS s. r. o., P. O. BOX 19, 148 00, Praha
 • W.B.I.P., 391 NW 179th Avenue, Aloha, OR 97006, USA
 • WIPT s. r. o., P. O. Box 52, 814 99 Bratislava, Slovenská republika
 • WIPT s. r. o., P. O. Box 62, 814 99 Bratislava, Slovenská republika
 • World Database of Trademarks and Patents, Roháčova 188/37, 130 00 Praha, ČR
 • World Intellectual Property Database, P.O.Box 62, 814 88 Bratislava, SR
 • World Patent and Trademark Index, Na Rudné 443/18, 30100 Pilsen, ČR

Vlastníci a přihlašovatelé ochranných známek dostávají faktury na plnění, která připomínají služby úřadů průmyslového vlastnictví, tato plnění však z hlediska platnosti ochranných známek k ničemu nejsou. Na zadní straně faktur obvykle naleznete klauzuli, že se jedná o návrh smlouvy, k jejímuž uzavření dojde zaplacením fakturované částky.

Jestliže skutečně nemáte zájem o nabízené služby, těmto fakturám bude nejlépe v koši! Chcete-li si být jisti, že předmětnou fakturu nemusíte platit, kontaktujte svého právního zástupce, který Vám jistě sdělí, že veškeré náklady spojené s přihlášením ochranné známky do rejstříku byly již jeho prostřednictvím uhrazeny, a že jakékoli faktury za úkony spojené s registrací ochranné známky tak nejsou na místě.

Obdobná upozornění naleznete na internetových stránkách úřadů průmyslového vlastnictví:

ÚPV ČR

WIPO (World Intellectual Property Organization - Světová organizace duševního vlastnictví)

EUIPO (European Union Intellectual Property Office - Úřad EU pro duševní vlastnictví)

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting