Všeobecně známá známka

Všeobecně známá známka představuje výjimku z pravidla, že ochranná známka vzniká zápisem do rejstříku. Její ochrana totiž vzniká neformálně, tím, že se vžije do povědomí spotřebitelské veřejnosti.

Za všeobecně známou ochrannou známku se považuje známka natolik silná, že se pro dané výrobky a služby vžila spotřebitelské veřejnosti tak silně, že získala rozlišovací způsobilost, aniž by byla zapsána do rejstříku ochranných známek

Všeobecně známá známka má stejné postavení jako jakákoli jiná zaregistrovaná známka. Každý proto musí respektovat práva z ní vyplývající a v případě jejich porušení počítat s právními důsledky z toho vyplývajícími.

Všeobecná známost ochranné známky musí být prokázána v každém řízení zvlášť. Podaří-li se vlastníku všeobecně známé ochranné známky prokázat tuto její vlastnost v jednom konkrétním řízení, neznamená to automaticky, že na danou známku bude nahlíženo jako na všeobecně známou v každém následujícím řízení. Všeobecnou známost tak bude třeba prokazovat vždy znovu.

#Teorie

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting