Všeobecně známá známka

August 3, 2012

Všeobecně známá známka představuje výjimku z pravidla, že ochranná známka vzniká zápisem do rejstříku. Její ochrana totiž vzniká neformálně, tím, že se vžije do povědomí spotřebitelské veřejnosti.  

 

Za všeobecně známou ochrannou známku se považuje známka natolik silná, že se pro dané výrobky a služby vžila spotřebitelské veřejnosti tak silně, že získala rozlišovací způsobilost, aniž by byla zapsána do rejstříku ochranných známek

.

Všeobecně známá známka má stejné postavení jako jakákoli jiná zaregistrovaná známka. Každý proto musí respektovat práva z ní vyplývající a v případě jejich porušení počítat s právními důsledky z toho vyplývajícími.

 

Všeobecná známost ochranné známky musí být prokázána v každém řízení zvlášť. Podaří-li se vlastníku všeobecně známé ochranné známky prokázat tuto její vlastnost v jednom konkrétním řízení, neznamená to automaticky, že na danou známku bude nahlíženo jako na všeobecně známou v každém následujícím řízení. Všeobecnou známost tak bude třeba prokazovat vždy znovu.

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejnovější příspěvky

January 11, 2018

Please reload

Archiv
Please reload

Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

©2017 by Jindra Šulcová. Design by Vkontextu